Звіт директора Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська за 2016-2021р. – Данилюка Мирослава Петровича

Звіт 2016-2021р1.

Звіт

директора вищого професійного училища №13

м.Івано-Франківська

Данилюка Мирослава Петровича

за 2016-2021 рік

 

Шановні колеги ,сподіваюся,що мій звіт за період 2016-2021року буде об’єктивним. В роботі я опирався на досвід, працьовитість, старанність кожного члена нашого колективу. Разом з тим ,я старався створити в колективі такий морально-психологічний клімат, який дав розкритися кожному працівнику:

-реалізувати свої знання та уміння,

– направити всі свої сили на виховання і навчання висококваліфікованого робітника і молодшого бакалавра.

У своїй роботі я завжди дотримувався та керувався загальнолюдськими та християнськими цінностями.

I.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Навчальний процес здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», « Національною доктриною розвитку освіти

України в XXI столітті» ,Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Статутом училища, іншими нормативно-правовими документами в галузі освіти.

Для здійснення професійної підготовки в училищі на достатньому рівні забезпечене навчально-методичною документацією:

– робочими навчальними планами, розробленими з кожної професії у відповідності до типової базисної структури з урахуванням сучасного попиту ринку праці ;

– робочими навчальними програмами, поурочно-тематичними планами з  теоретичного і виробничого навчання,які розглянуто на засіданнях методичних комісій і затверджено заступником директора з НВР,плани  уроків, переліки навчально-виробничих робіт ,помісячні плани виробничого навчання,плани виробничої діяльності училища.

Для забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій училище має:

-12 навчальних кабінетів загальноосвітнього циклу,

-8  навчальних кабінетів професійно-технічного циклу,

-3 лабораторії,

– бібліотека,

– гуртожиток,

– автодром,

– 12 майстерень виробничого навчання,

– медичний кабінет,

– для фізичного виховання використовуються спортивна зала, футбольне поле, спортивний майданчик.

 

II.Виконання обсягів регіонального замовлення

 

Училище є ліцензованим та атестованим навчальним закладом, що діє на підставі безстрокових ліцензій, згідно таблиці:

Код за

ДК

Назва професії Вид професійної підготовки Ліцензований обсяг(осіб)
4121 Офісний службовець ППП,ПП 30
4212

4112

Контролер ощадного банку.

Оператор комп’ютерного набору

ППП  

60

7213

8322

Рихтувальник кузовів.

Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)

ППП 30
7213 Рихтувальник кузовів ППП,ПП 60
7213

7212

Рихтувальник кузовів.

Електрозварник ручного зварювання

ППП 30
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ППП,ПТН 90
7242

 

7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП 30
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ППП,ПТН 90
4221

4222

Агент з організації туризму.

Адміністратор

ППП 30
7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж ППП 30
7242 Налагоджувальник технологічного устаткування ППП 30
7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування ППП 60

Підготовка фахівців: Фахова передвища освіта

274 Автомобільний транспорт Наказ МОН від

30.10.2019 №975-л

30

 

Незважаючи на карантинні обмеження, цьогоріч в училищі проведено атестаційну експертизу.

Виконання регіонального замовлення

 

Навчаль-ний

рік

План

прийо-му

Прийнято

кваліфікованих

робітників-

 молодших

спеціалістів

% виконання плану

прийому

Випуск Працевлаш-тування Продовжили

 навчання

Контин-гент Відраховано
2016-2017 250 180/15 72 195 159 26 446 26
2017-2018 190 197/12 103 159 144 17 447 19
2018-2019 225 163/15 72 186 157 21 437 24
2019-2020 161 153/15 91 131 102 18 403 21
2020-2021 184 190 103 210 442 14

 

 

 

 

 

III.Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13

за 2016-2021 роки

 

 1. Надходження і використання коштів з місцевого бюджету:

 1.1 за 2016-2017 – 8550,0 тис.грн.

 

Стипендія учнів 1901,1
Зарплата 2016-2017 5513,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 1,3
Харчування учнів 142,0
Оплата послуг 9,0
Видатки на відрядження 1,0
Оплата комунальних послуг 847,9

 1.2     за  2017 – 11703,2 тис.грн.

Зарплата 8290,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 99,0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1,5
Харчування учнів 149,5
Оплата послуг (крім комунальних) 69,0
Видатки на відрядження 2,0
Комунальні послуги 1040,4
Стипендія учнів 2012,2
Інші виплати населенню 39,0

1.3 за 2018 – 13355,5тис.грн.

Зарплата 9682,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 129,2
Харчування учнів 156,4
Оплата послуг (крім комунальних) 7,5
Видатки на відрядження 2,0
Комунальні послуги 970,3
Стипендія учнів 2397,3
Інші виплати населенню 10,7

1.4  за 2019 – 13959,8 тис.грн.

Зарплата 10568,8
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 172,0
Харчування учнів 130,1
Оплата послуг (крім комунальних) 112,2
Комунальні послуги 629,4
Стипендія учнів 2300,8
Інші виплати населенню 46,5

    1.5 за 2020 – 14345,6 тис. грн.

Зарплата 11639,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 84,7
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0
Харчування учнів 92,0
Оплата послуг (крім комунальних) 13,7
Комунальні послуги 224,6
Стипендія учнів 2250,0
Інші виплати населенню 39,5
 • за 2021 рік з січня по травень включно – 6755,4 тис. грн.
Зарплата 5706,5
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 87,6
Харчування учнів 32,2
Оплата послуг (крім комунальних) 19,1
Комунальні послуги 70,1
Стипендія учнів 839,9

 

Затверджено на 2021рік по загальному фонду 21863,9 тис.грн.

 1. Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
  •  Надійшло  за 2016-2017 – 892,2 тис. грн. в тому числі:
   • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 27,5 тис.грн.;
   • Від додаткової (господарської) діяльності – 663,1 тис.грн.;
   • Від оренди майна – 138,9 тис. грн.;
  • Використано коштів за 2016-2017 рік – 840,9 тис. грн.:

 

Зарплата 119,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 37,3
Харчування учнів 279,4
Оплата послуг (крім комунальних) 39,7
Видатки на відрядження 2,9
Комунальні послуги 362,0

 

 

 • Надійшло  за 201711074,4 тис.грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 53,4грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 91,6 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 138,4 тис. грн.;
 •   Використано коштів за 2017 рік – 1043,8 тис. грн.:
Зарплата 134,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 52,7
Харчування учнів 324,4
Оплата послуг (крім комунальних) 44,6
Видатки на відрядження 2,7
Комунальні послуги 480,3
Дослідження і розробки програм 9,6
Інші поточні видатки 4,0

 

 

 • Надійшло  за 20181187,4 тис.грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 16,5 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 1040,3 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 130,6 тис.грн.;
 •   Використано коштів за 2018 рік – 1206,1 тис.грн.:

 

Зарплата 170,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 70,9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0
Харчування учнів 323,5
Оплата послуг (крім комунальних) 84,6
Видатки на відрядження 4,5
Комунальні послуги 547,6
Дослідження і розробки програм 9,1
Інші поточні видатки 2,3

 

 

 • Надійшло  за 20191309,1 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 3,0 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 1148,5 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 157,9 тис.грн.;

      2.8     Використано коштів за 2019 рік – 1382,1 тис. грн.:

 

Зарплата 169,9
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 114,4
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1,0
Харчування учнів 323,8
Оплата послуг (крім комунальних) 64,9
Видатки на відрядження 9,6
Комунальні послуги 697,3
Інші поточні видатки 1,3

 

 

 • Надійшло  за 20201016,3 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 23,9 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 820,1 тис. грн.;
  • Від оренди майна – 172,3 тис.грн.;

      2.10    Використано коштів за 2019 рік – 993,5 тис. грн.:

 

Зарплата 147,3
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 6,1
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,7
Харчування учнів 39,4
Оплата послуг (крім комунальних) 43,5
Комунальні послуги 751,9
Дослідження і розробки програм 0,8
Інші поточні видатки 3,5

 

 • Надійшло за 2021 рік з січня по травень включно 768,7 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 161,2 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності 550,2тис.грн.;
  • Від оренди майна – 57,2 тис.грн.;
 • Використано коштів за 2021 рік з січня по травень включно 279,4 тис. грн. в тому числі на:

 

Зарплата 96,8
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 28
Оплата послуг (крім комунальних) 10,4
Комунальні послуги 442,0
Інші поточні видатки 2,3

 

 • атверджено на 2021рік по платі за послуги 1653,0 тис. грн.

3.Надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами:

 • Надійшло  за 2016126,0 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2016 рік – 122,4 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 58,8
Оплата послуг 35,6
Комунальні послуги 16,2
Придбання обладнання довгострокового користування 11,8

 

 • Надійшло за 2017149,7 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2017 рік – 158,5 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 81,7
Оплата послуг 75,7
Інші поточні видатки 1,2

 

 • Надійшло за 2018154,5 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2018 рік – 154,9 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 121,8
Оплата послуг 33,2

 

 • Надійшло за 2019153,7 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2019 рік – 152,4 тис.грн.:
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 112,2
Оплата послуг 30,0
Придбання обладнання довгострокового користування 10,1

 

 • Надійшло за 2020111,5 тис.грн.:

3.10 Використано коштів за 2020 рік – 45,3 тис.грн.:

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 15,2
Оплата послуг 9,1
Придбання обладнання довгострокового користування  у натуральній формі 21,0

 

 • Надійшло за 2021 рік з січня по травень включно 25,8 тис грн.
 • Використано коштів за 2021 рік з січня по травень включно  93,9 тис. грн. в тому числі на:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 77,8
Оплата послуг 16,0

 

3.13 Затверджено на 2021рік по інших джерелах власних надходжень 104,3 тис. грн.

4.Надійшло та використано по інших надходженнях спеціального фонду (бюджет розвитку) за 2020 рік – 44,0 тис. грн.:

Придбання обладнання довгострокового користування 44,0

       Кредиторська  заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2021 року,  яка виникла з причин не до фінансування становить 2628,5 тис. грн.:

 

№ п/п КЕКВ Показники Сума тис. грн.
1 2111 Заробітна плата 310,6
2 2120 Нарахування на оплату праці 845,2
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80,5
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13,3
6 2271 Оплата теплопостачання 1375,0
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4,0

 

      Кредиторська  заборгованість за загальним фондом станом на 01.06.2021 року,  яка виникла з причин недофінансування становить 3827,1тис. грн..:

 

№ п/п КЕКВ Показники Сума тис. грн.
1 2111 Заробітна плата 86,2
ПДФО 83,5
Профспілкові внески 2,7
2 2120 Нарахування на оплату праці:

Єдиний соціальний внесок

1489,4
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: 75,1
 ТзОВ Будівельна індустріальна компанія «Сігма»

(Металопластикова конструкція)

72,4
 ФОП Головко С.

(будівельні та господарські матеріали)

1,9
  ФОП Бандяк М.В.

(грамоти та подяки)

0,8
4 2230 Продукти харчування 8,3
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних): 10,3
  ФОП Цяпало Т.В.

(ТО вогнегасників)

5,8
               ФОП Явір О.К.

(Розміщення реклами)

4,2
                ПАТ «Укргазбанк»

(Послуги по обслуговуванню рахунків)

0,3
6 2271 Оплата теплопостачання 1914,5
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5,1
8 2273 Оплата енергоносії 21,0
9 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1,0
10 2720 Стипендія 216,7

 

         Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.06.2021 р. становить 41,9 тис.грн.

Придбання основних матеріалів та обладнання довгострокового користування

Прінтер Canon                      4 тис.

Набір інструментів               2 тис.

Стійка трансмісійна              4 тис.

Домкрат гідравлічний          2,8 тис.

Візок для інструментів                   4,5 тис.

Сканер Canon                        3,5 тис.

Підйомник LAVNCN            46,5 тис.

Блок живлення                      2 тис.

Прінтер струменевий            3,5 тис.

Зварювальний апарат           2,5 тис.

Штанга                                  46,100 тис.

Автосканер                                     10,100 тис.

Телевізор                               27,500 тис.

Телевізор                               16,500 тис.

Кабінет математики              174,600 тис.

Ноутбук ACER                     13 тис.

Проект мультимедійний       8 тис.

Ноутбук Dell                         20 тис.

 

 

 

 

 

 

IV.Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Зважаючи на вище наведені показники, створено та обладнано майстерні з професій:

 1. 1. В майстерні «Слюсар з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті»( майстер в/н Бойко Р.Й.) розроблені та надруковані стенди електричних схем електропостачання автомобіля.

Виготовлені:

–  робочий стенд електрообладнання автомобіля ВАЗ-2103,

–  стенди систем запалювання,

–  стенди систем пуску.

 1. Майстерня «Електрозварник ручного зварювання» ( майстер в/н Пашинський Р.Р.):

обладнано 4 робочих місць(кабінок) електрозварника згідно державного стандарту.

Придбано:

– зварювальний апарат                            – 4 шт;

– костюм зварника                          – 5 шт;

– маска зварника                             – 5 шт;

– магнітні кутники                           -4 шт;

– рукавиці комбіновані                            – 10 пар;

– систему вентиляції;

Виготовлено:

– столи для зварювальних робіт    – 4 шт ;

– захисні перегородки між кабінами зварника          – 5 шт;

– проведенні роботи по електроживленню робочих місць та загальне електроосвітлення .

 1. Майстерня «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (майстер в/н Адамович Г.В.,Гордиця І.Р.).

Виготовлено :

10 навчальних стендів для виконання електромонтажних робіт.

Придбано:

– плита МДФ                5 шт;

– провід                        90 м;

– УЗО                                     10 шт ;

– лічильники                 10 шт та інші комутаційні апарати.

Поповнено майстерню з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» ( майстер в\н Адамовський І.М.):

– стенд « Трифазний електродвигун з КЗ ротором»;

– стенд «Електродвигун постійного струму»;

– встановлена електроопора з лінійним роз’єднувачем 10 кВ;

– встановлена електроопора з вентильними розрядниками і запобіжниками  10кВ;

– стенд «Вимірювальний трансформатор 10 кВ;

-стенд « Масляний вимикач 10 кВ»;

– змонтовані дві тросові проводки з ксеноновими лампами;

– стенд « Трифазні і однофазні будинкові електрощити»;

– комплект переносного заземлення на 0,4 кВ;

– оперативна штанга на 15 кВ,показник напруги на 10 кВ;

– укомплектовані 16 робочих місць кнопковими постами управління.

Для відпрацювання тем з технічного обслуговування  та ремонту автомобілів придбано в майстерню №10 (майстер в/н Бабак А.Я.) автомобіль ВАЗ.

Поповнено матеріально-технічну  базу майстерень виробничого навчання:

–  професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» вузлами автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва, наборами ключів професійних, викруток, слюсарним інструментом;

– професії  «Рихтувальник кузовів»  елементами кузова (крила,двері,капот ), розхідним матеріалом (шпаклівка,шліфпапір, розчинник №647п), електроінструментом: (кутова  шліфувальна машина, електродрель,кутова різальна машинка). Проведено капітальний ремонт  лабораторії  комп’ютерної  обробки інформації».

V.Навчально-методична робота

 1. Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог державного стандарту професійної освіти та ринку праці.

В 2020-2021 навчальному році  педагогічний колектив почав працювати над  новою навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти», яка затверджена рішенням педради.

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін ,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів , проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2016-2021 навчальних років в училищі було проведено 68 методичних тижнів, з них 9 тижнів –  за дистанційною формою навчання.

Завдяки ініціативі  Басараб М.Г., Пітух Л.І., Багирі О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І.., Адамовського І.М.,очолювані ними методичні комісії провели заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, конкурси фахової майстерності, екскурсії. Організовано наставництво, взаємовідвідування уроків, членами методичних комісій вивчався і впроваджувався передовий педагогічний досвід, розроблялися комплекси методичного і дидактичного забезпечення навчання, аналізувався стан і результати навчання і виховання учнів.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працювала «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.  Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

1.1 Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2021 навчальних роках відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

 

Навчаль-

ний

рік

Вища категорія Педзвання

«Старший викладач»

Педзвання «Викладач методист» Майстер в/н

І категорії

Майстер в/н

ІІ категорії

Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Встанов-лено вищий тарифний розряд
2016-2017 5 2 1 1 3 2
2017-2018 2 2 2 1
2018-2019 7 5 1 1 4 4 4
2019-2020 7 1 3 3 1
2020-2021 4 4 1 1 2 3
Всього 25 14 4 1 6 7 9 11

 

1.2.  Навчально-методичне забезпечення

Училище ставить за стратегічну мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щороку під час зимових канікул проводились традиційні педагогічні читання, на яких педагогічні працівники училища ділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами, проходили тренінги.

На базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд методичних заходів – наради, конкурси, олімпіади, засідання обласних секцій тощо.

 

Дата Подія
 

жовтень 2016р.

 

лютий 2017р

 

березень 2017р.

Обласні засідання методичних секцій:

-засідання обласної методичної секції викладачів математики

-засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

-засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків ПТНЗ.

 2016-2017 навчальний рік Участь в польсько-українському проєкті «Активна молодь на ринку праці–підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських навчальних закладах з використанням методів моделювання». В рамках цього проекту відбувся навчальний візит до  Краківського повіту з метою відвідування комплексу навчальних закладів Малопольського воєводства. В рамках цього проекту Дубницькою О.О. проведений пілотний урок «Креативність і творче мислення – риси майбутніх фахівців».
 2016-2017 навчальний рік Участь у конкурсах «Юніор Бізнесу – 3» та «Юніор Бізнесу -4», де учні нашого училища з допомогою наставників презентують цікаві бізнес-ідеї.
2017 р Проведений семінар – практикум «Забезпечення доброчесності та протидії корупції в діяльності професійних навчальних закладах» – Данилюк М.П., Натуркач В.Я.

 

Жовтень 2017 р  Викладач Вацеба Х.В з групою учнів були у  відрядженні в м. Нова Соль (Польща) в рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді».
 

 

Квітень 2017  р

 

Квітень 2018 р

Листопад 2018 р

 

Червень 2019 р

 

Травень 2021

 ВПУ №13 тісно співпрацює з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка:

 

-викладачі прийняли участь в засіданні Інтелектуального Клубу творчих особливостей «Галицькі кмітливці»,

– викладачі і учні першого курсу прийняли участь в майстер-класі по писанкарству,

-викладачі  й учні першого курсу відвідали творчий вечір відомого краєзнавця і журналіста Василя Нагірного;

– фахівці бібліотеки провели для учнів інформаційну годину в рамках проекту «Університет технічних знань»

– фахівці бібліотеки провели для викладачів презентацію книги Ольги Слоньовської «Василь Стефаник: маестро української новели» (до 150-річчя з дня народження В.Стефаника).

Січень 2017 Учні та педагоги ВПУ№13 долучилися до флешмобу #22PushupChallenge  на підтримку ветеранів АТО. За умовами флешмобу виконали віджимання. Мета акції — підтримати учасників бойових дій із посттравматичним синдромом.

 

2017-2018 р

Стажування  майстрів виробничого навчання проходило в Запоріжжі на фірмі «Прогрес», яка є представником матеріалів для кузовного ремонту в Україні

 

   Обласний конкурс фахової майстерності серед майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» – майстер виробничого навчання Бабак А.Я. зайняв І місце

 

Травень 2018 р На базі ВПУ №13 відбувся міський конкурс з визначення найкращого електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування серед учнів ПТНЗ. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків нагородив переможців конкурсу. Наш учень Федоришин Михайло під керівництвом майстра виробничого навчання Адамовського Івана Михайловича зайняв ІІІ місце
Березень 2018 р У виставці-конкурсі з виготовлення шпаківень «Птахи прилетіли» учні училища зайняли ІІІ місце – керівник викладач Полячок Т.В.
Травень 2018 рік Під керівництвом викладачів історії Басараб М.Г., Зварчук М.Д., Вацеби Х.В.  учнівський колектив зайняв І місце в  міжшкільному конкурсі-естафеті відеопривітань до Дня міста «Наше місто – рідний серцю дім».
Вересень 2018

З метою популяризації наук , залучення молоді до творчої наукової роботи  ВПУ№13 прийняло участь у «Науковому пікніку в Івано-Франківську»

Вересень 2018 р., червень 2019 р

 ВПУ №13 прийняло участь у традиційному  “Каскад Фест. Фестиваль добрих сусідів”

2018 р Учні ВПУ№13 взяли участь у тренінгу “Основи співпраці молоді та поліції” в рамках проекту «Створення локальних офісів молодіжних радників поліцейських при ПТНЗ та коледжах»
Грудень 2018 р Викладач Мороз Уляна Богданівна взяла участь в семінарі «Розроблення проектів та управління проектним циклом» за програмою «U-LEAD» з Європою (м. Київ).
 

 

Березень 2017 р

Січень 2019 р

 

 

Лютий 2019 р

Навчальний заклад співпрацює з Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

–          на базі ВПУ№13 проведено семінар-практикум зі слухачами курсів (обмін досвідом)

–          старші викладачі кафедри менеджменту та освітніх інновацій Христина Дуда та Уляна Лукач провели інтерактивне заняття для викладачів ВПУ№13 на тему «Формування громадянської та правової культури: особистісно орієнтований підхід»

– тренінг на тему «Модель сучасного заняття в контексті особистісно орієнтованого підходу до навчання» (обласна секція викладачів креслення)

Травень 2019 В рамках відзначення Дня міста: участь у загальноміському фестивалі «Дитяче містечко»,  який проходив на вулиці Лесі Українки (сквер Адама Міцкевича).

 

Грудень 2019 р На базі ВПУ №13 відбулася нарада директорів закладів професійно-технічної освіти області  «Про підсумки роботи закладів професійно-технічної освіти області за І півріччя та завдання на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року»
Березень 2019 р Підписаний договір про співпрацю з Національним центром «Мала академія наук України»
Березень 2019 р Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» – викладачі Гриник Ю.І., Мороз У.Б.
Червень 2019 р Відбувся загальноміський правовий квест «Крокуємо містом своїми правами», присвячений Міжнародному дню захисту прав дитини – учні першого курсу отримали друге місце (викладачі Забитовська Г.І., Зварчук М.Д.).
Травень 2020 р

Міський конкурс «Вишиваю історію, збереження та поширення українських традицій» – ІІ місце Мороз Уляна Богданівна

 

Пройшли апробацію та рекомендовані до використання у ЗП(ПТ)О області авторські розробки педагогічних працівників, серед яких  методична розробка викладача ПТП Пітух Л.І.: «Позаурочні та виховні заходи» (з досвіду роботи) для класних керівників, заступників директора з навчально-виховної роботи, методистів, викладачів, вихователів, керівників гуртків» та методичні рекомендації викладача німецької мови Хоменець М.А.: «Мій автолексикон» на допомогу викладачам німецької мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти автосервісних професій.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2016-2021 рік пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 19  майстрів виробничого навчання.  Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

У 2016-2020 рр. продовжувалося підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Відбувалися міжнародні форуми, Всеукраїнські веб-конференції та інтернет-марафони, обласні вебінари. Педагогічні працівники училища взяли активну участь у цих заходах.

Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, вебінарах, веб-форумах

Дата

Назва

Тема доповіді, виступу

Режим виступу

Результати

10-13.10.2019

 Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:

ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

OPEN FORUM-ITME-CRS-2019

ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-Й РІЧНИЦІ ВІДРОДЖЕННЯ

РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Пітух Лілія Іванівна

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки засобами ІТ-простору

Доповідь

 у режимі

on-line

12.10.2019, тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів,

Диплом ІІІ ступеня

31.10-01.11.2019

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці»

Пітух Лілія Іванівна

Формування та розвиток компетентної особистості як ключова складова підготовки конкурентоздатних фахівців

тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів

Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці

30.01-31.01.2020

 V Всеукраїнський науковий форум «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ»

Пітух Лілія Іванівна

Інформатизація професійної (професійно-технічної) освіти  як необхідна умова забезпечення якості освітнього процесу

Доповідь

 у режимі

on-line

31.01.20, тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів

 

14.05.2020

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Науково-

 практичний  семінар  «НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ Й НАУКИ»

Пітух Лілія Іванівн,

Використання електронних інформаційних ресурсів веб-середовища закладом професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підготовки кваліфікованих робітників

 

Доповідь

 у режимі

on-line

14.05.20, тези

3бірник матеріалів

 

Дата

Назва

Тема доповіді, виступу

Режим виступу

Результати

Примітка

08.12.2020

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ»

Особливості використання інноваційних форм позаурочної роботи з обдарованими учнями у закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дистанційного навчання

Доповідь у режимі

on-line

08.12.2020 тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

05-06.02. 2021

VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю “АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ”

Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності в умовах адаптивного реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Доповідь у режимі

on-line,

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

Данилюк М.П.

25-28.05.2021

3-тій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 2021: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ».

Стратегічні партнери форуму.

Формування та розвиток інформаційно-цифрових та професійних компетенцій як ключова складова підготовки конкурентоздатного випускника закладу П(ПТ)О

Доповідь у режимі

on-line,

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

Данилюк М.П.

Максим’юкН.Т.

Мороз У.Б.

Дубницька О.О.

Майдан С.І.

Гінзилевич М.В.

Франюк Л.І.

Гринишин В.Д.

20.05.2021

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності

педагогів професійної і фахової передвищої освіти:

досвід, проблеми, перспективи

Сертифікат № 04-01-23/0480

Пітух Л.І.

27.10.2020

Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «ПІДТРИМКА ТА СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ

ПРОСТОРІ»

Сучасні підходи до формування та розвитку обдарованої особистості в закладі професійної (професійно-технічної) освіти

Доповідь

 у режимі

on-line

27.10.2020

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

25.05.2021

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції
«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
25 травня 2021 року

Основні засади формування та розвитку обдарованої особистості в епоху цифрової реальності в закладі П(ПТ)О

Доповідь

 у режимі

on-line

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

 

Висока ефективність навчально-методичної роботи та робота кожного працівника з обдарованими дітьми зокрема, дала можливість досягнути наступних результатів:

Результати II етапу Всеукраїнських олімпіад із професійно-технічних предметів

Навчальний рік Назва предмета Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 Охорона праці

Основи галузевої економіки

Електротехніка

2 місце

3 місце

 

6 місце

2017-2018 Основи галузевої економіки та підприємництва

Охорона праці

2 місце

 

2 місце

2018-2019 Основи галузевої економіки та підприємництва

Охорона праці

Обласна радіотехнічна олімпіада

 

Обласна олімпіада з технічного  креслення

3 місце

 

 

2 місце

 

3 місце

 

 

3 місце

2019-2020 Охорона праці 2 місце

Результати в ІІ етапі обласних олімпіад з предметів загальноосвітньої підготовки:

Навчальний рік Назва предмета Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 Українська мова та література

Правознавство

Англійська мова

Хімія

ІІІ місце

ІІ місце

ІІ місце

ІV місце

2017-2018 Німецька мова

Математика

Математика

Фізика

І місце

І місце

ІІ місце

ІІ місце

2018-2019 Українська мова і література

Історія

Математика

Біологія

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

2019-2020 Історія

Математика

ІІ і ІІІ місце

ІІІ місце

 

За результатами Міжнародного конкурсу з української мови                    ім. Петра Яцика:

Навчальний рік Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 3  місце
2017-2018 5 місце
2018-2019  3 місце
2019-2020 4 місце
2020-2021 1  місце

За результатами Міжнародного мовно-літературного конкурсу       ім. Тараса Шевченка:

Навчальний рік Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 6 місце
2017-2018 4 місце
2018-2019 9 місце
2019-2020 5 місце
2020-2021

 

2020 рік ознаменувався впровадженням дистанційних технологій навчання, тому основним напрямком методичної роботи стала підтримка педагогічних працівників при впровадженні нових цифрових засобів.

  Відповідно до методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання викладачами і майстрами виробничого навчання були розроблені індивідуальні плани робіт на час карантину з метою систематизації роботи, контролю та методичної допомоги з боку керівництва закладу.

У 2019-2020, 2020-2021 навчальних роках з метою ефективного впровадження технологій дистанційного онлайн навчання:

 • педагогам була надана методична допомогу щодо розробки індивідуальних навчальних планів. Було рекомендовано вибрати доступну і зручну онлайн форму навчання для учнів, використовуючи освітні портали, соцмережі, наприклад, Viber, електронну пошту, Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок», «Країна мрій», платформа Google Classroom, ZOOM, рекомендовані МОН, провести онлайн інструктажі батьків та учнів щодо дистанційної форми навчання, провести роз’яснювальну роботу щодо виконання завдань;
 • була забезпечена участь педагогічних працівників у вебінарах, майстер-класах, онлайн –конференціях тощо;
 • було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації на освітній платформі ОІППО педагогічними працівниками у дистанційному режимі;
 • було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації у дистанційному режимі при Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти;
 • були проведені наради, засідання методичних комісій в програмах Skype, ZOOM;
 • головами методкомісій відповідних дисциплін, викладачами спецпредметів і майстрами виробничого навчання також проведена організаційно-технічна робота по впровадженню дистанційного навчання предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки, виробничого навчання учнів у зв’язку з карантином.

 

 1. VI. Виховна та фізкультурно-масова робота

 

Головним завданням виховної роботи в училищі є створення сприятливих умов для формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі як національно-свідомий громадянин, сім’янин та професіонал своєї справи.

Для реалізації виховної роботи в училищі розроблено єдину комплексну систему планування виховної роботи навчального закладу, що включає в себе план виховної роботи заступника директора з навчально-виховної роботи, плани виховної роботи класних керівників, майстрів виробничого навчання, бібліотекаря, соціального педагога та практичного психолога, вихователів гуртожитку. Також здійснюється виховна робота керівниками гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секцій та гуртків.

Питання виховної роботи систематично розглядалися, аналізувалися та протокольно фіксувалися на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій класних керівників, батьківських зборах, зборах учнівських груп.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог чинного законодавства. Навчальний тиждень розпочинався з підняття державного прапора України. Заходи проводились відповідно до плану виховної роботи:

 • щовівторка – години класного керівника;
 • щочетверга – виховні години;
 • в інші дні –загальноучилищні заходи.

Основою виховної роботи була і є робота в учнівській групі. Пріорітетною вважаємо проведення індивідуальної роботи з учнями. Дана робота проводилась як керівниками учнівських груп, так і соціальним педагогом та практичним психологом. Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживання алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагуємо та формуємо здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

З метою розвитку творчого потенціалу учнів, в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, виховні заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні.  Велику увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню учнівської молоді, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини,дотримання мовної культури.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • Свято «Золота осінь» – до Дня працівника освіти;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «Андріївські вечорниці»;
 • «День вишиванки» – демонстрація старовинного і сучасного народного одягу та речей побуту;
 • присвячені створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням, героям Небесної сотні, Революції Гідності;
 • присвячені правовій тематиці, протидії булінгу, «Про безпеку в інтернеті».
 • Щороку учні відвідують театр, концерти в обласній філармонії, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, заходах до Дня міста;
 • приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання;
 • Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради.

Протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища проводили виховні заходи у різних формах та різними методами (як у очному, так і дистанційному форматах).

Основні:

 • флешмоб «Одягни щось блакитне» – до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму ;
 • майстер-клас з плетіння вервичок на руку для наших військовослужбовців, який провели волонтери громадської організації «Християни України» та сестра Тереня Чину Святого Василія Великого;
 • круглий стіл на тему: «Протидія булінгу. Запобігання жорстокій поведінці в учнівському середовищі» ;
 • круглий стіл «Весь світ в долонях дитини»;
 • літературно-музична композиція «Ми нащадки козаків» з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці,  Дня українського козацтва та Дня УПА;
 • математичне кафе «Хто каже: цифри безсловесні? Вони ідуть назустріч веснам…» до Дня Святого Валентина ;
 • відкрита виховна година «Тарас Григорович Шевченко. Цікаві та маловідомі факти з життя великого Кобзаря» ;
 • вечір-реквієм «Знедолена Україна.  Репресії, голодомор – 1932-1933 років»;
 • вечір пам’яті на тему «Зродились ми великої години…» присвячений відзначенню Дня святої Покрови Пречистої Богородиці, Дня захисника України, річниці створення УПА, Дня українського козацтва;
 • літературні читання «Я буду жити вічно!»; ( з нагоди 150-річчя з Дня народження Лесі Українки);
 • акція-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів під назвою “Жертва, що не має ціни – жертва людського життя” в Меморіальному комплексі “Дем’янів Лаз ;
 • інформаційна година на тему «Розумне та безпечне використання Інтернет –ресурсів» ;
 • відео флешмоб «Знаю, вірю, захищаю»;
 • спільний виховний захід «Урок мужності» військовослужбовцями Національної Гвардії України ;
 • спільно з обласною бібліотекою для юнацтва – зустріч з Іванною Долею (Мошура) ( поетесою, поетом-піснярем, режисером Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття) ;
 • виховний захід «Подвиг українських юнаків під Крутами — символ національної честі» до 102 річниці пам’яті Героїв Крут (Молодіжне Крило Братства ОУН-УПА Карпатського Краю та РУС);
 • вечір пам`яті «Герої не вмирають…Просто йдуть..» до Дня Героїв Небесної Сотні (РУС);
 • Всеукраїнського уроку доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин».
 • Відбулась духовна подорож педагогічного колективу ВПУ№13 до Зарваниці;

Екскурсії учнів:

-«Замки «Золотої підкови Львівщини»;

-Галицький національний природний парк;

-с.Нирків та с.Стрільче Городенківського району;

-Манявський скит;

-в м. Яремче та с. Татарів;

-в музей Небесної Сотні;

– Туристичний похід учнів училища за маршрутом: Івано-Франківськ –-Дем’янів лаз;

Організовано та проведено зустрічі учнів училища із:

 • Працівниками патрульної поліції;
 • Працівниками Ювенальної превенції;
 • Героями України та військовослужбовцями ЗСУ;
 • Інструктором з надання І-ї домедичної допомоги ;
 • з членами Всеукраїнського братства вояків ОУН-УПА Карпатського краю;
 • менеджерами та адміністраторами Приватбанку;
 • лекції відповідно до графіку Університету здоров’я.

Учні училища прийняли участь :

 • міському правовому квесті «Крокуємо містом своїми правами»;
 • загальноміському фестивалі «Дитяче містечко»;
 • загальноміському дитячо-юнацькому Фестивалі «Осінній вернісаж», який проходив на вулиці Лесі Українки (сквер Адама Міцкевича);
 • Каскад-Фест. Фестиваль добрих сусідів;
 • науковому пікніку;
 • заході, присвяченому п’ятій річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • загальноміській виставці-конкурсі «Станіславів – столиця ЗУНР»;
 • загальноміській акції «Ланцюг Єднання» до 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР;
 • загальноміській мистецькій акції «Великодній дарунок місту»;
 • -літературному челенджі з нагоди 150 річниці з дня народження Василя Стефаника;
 • обласному конкурсі аматорських колективів «Україна – єдина країна»;
 • обласному конкурсі театрів фольклору та драматичних колективів;
 • у обласному конкурсі патріотичної пісні «Героїв Україна пам’ятає»;
 • акції «Подаруй військовослужбовцю книгу»;
 • проекті «Молодіжні радники поліцейських»;
 • урочистій ході вулицями Івано-Франківська з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня УПА;
 • конкурсі поезії, присвяченому Дню української мови та писемності;
 • фестивалі-конкурсі пісні АТО і ООС «З Україною в серці» ;
 • мистецькому марафоні «Весела новина по світу ходила» ;
 • рекордній ході з різдвяними зірками;
 • міському конкурсі «Сад зимових фігур» ;
 • написанні Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності до Дня української писемності та мови;
 • загальноміській поминальній молитві та смолоскипній ході з нагоди 102-ї річниці пам’яті Героїв Крут;
 • загальноміських заходах із вшанування Героїв Небесної Сотні.

Учні училища прийняли участь у різноманітних конкурсах:

 

Зайняте місце

Назва конкурсу (2018-2019н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце в міському етапі обласної  історико-краєзнавчої акції «Герої не вмирають» Регей Віктрія,Вовк Андрій, Ломей Андрій Басараб М.Г.
ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської історико-географічної  експедиції «Історія міст і сіл України» Синишин  Ярослав Зварчук М.Д.
І місце за найкраще виконання патріотичної пісні у загальноміському патріотичному змаганні присвяченому 5 річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні

 

Синишин  Ярослав Леник В.В.
ІІІ місце у загальноміському патріотичному змаганні присвяченому 5 річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні Команда «Дружба»

Ломей А., Синишин Я., Гринів С., Цаповіч Т., Андреєв П.

Пітух Л.І., Зварчук М.Д., Вацеба Х.В.
І місце у загальноміському конкурсі відеороликів до Дня міста «Територія моєї душі у місті Каменяра» Групи КОБ 14-2, СРА 16-1, РК 17-1 Шпільчак Х.В., МорозУ.Б. Зварчук М.Д.
Зайняте місце

Назва конкурсу (2019-2020н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце «Вокальний жанр» в обласному конкурсі  аматорських колективів «Україна – єдина країна » Малі вокальні форми Леник Н.М.
 ІІІ місце «Міський конкурс «Різдвяна зірка» Учнівське самоврядування

 

Пітух Л.І.
Диплом І ступеня «Міський конкурс «Сад зимових фігур» Гультай Максим Павлишин З.М.
Диплом учасника «Міський фестиваль-конкурс пісні АТО і ООС «З Україною в серці» Синишин Ярослав Леник Н.М.
Зайняте місце

Назва конкурсу (2020-2021н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце «Міський етап Всеукраїнської експедиції «Моя батьківщина – Україна» Федишин Станіслав

Гавриш Оксана

Михальчук Людмила

Явецький Владислав

Синишин Ярослав

Карташов Валентин

Телюк Н.Я.
Диплом учасника «Фестиваль-конкурс національно-патріотичної пісні «Героїв Україна пам’ятає» Синишин Ярослав Леник Н.М.
Обласний конкурс аматорських колективів «Україна – єдина країна » Басараб Василь

Синишин Ярослав

Малі вокальні форми

ВІА

Леник Н.М.

Леник В.В.

Диплом учасника «Конкурс солістів-вокалістів» Синишин Ярослав Леник Н.М.
І та ІІІ місця «Обласний конкурс-виставка науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Пігур Іларіон

Кітура Юрій

Магас Владислав

Скобель Руслан

Павлишин З.М.
Подяка «Міський правовий квест «Крокуємо містом своїми правами» Гоцин Олександр

Олійник Владислав

Шалигін Артур

Юринюк Владислав

Доцяк Вадим

Станков Артур

Виноград Валентин

Гринишин В.Д.

 

Крім навчально-виховної роботи, приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля.

Важливу роль у житті училища відіграє Рада учнівського самоврядування. Щороку затверджується план роботи Ради. Основним завданням є залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі ( захист прав та інтересів учнів, реалізація інтересів учнів, підтримка їх здібностей, створення умов для самореалізації, реалізація спільних проектів та інновацій). Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи. Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

 

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Калуською радіоінформаційною агенцією «Зоря Прикарпаття»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр», «Газета в дорогу»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Співпрацюємо:

 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м.Івано-Франківська;
 • Обласною та міською організаціями Товариства Червоного Хреста;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-Меморіальним комплексом «Дем’янів Лаз».

Значну увагу приділяємо правовиховній роботі з учнями та їх батьками. Систематично проводяться засідання Ради профілактики правопорушень. Соціальний педагог Гринишин В.Д. та практичний психолог Франюк Л.І. систематично проводять превентивні бесіди, тренінги, організовують зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів.

 

 

  2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Злочини 2 2 2
Адміністративні порушення 1 2 2 6
Учні «групи ризику» 11 14 16 11 13
Учні, які стоять на внутріучилищному обліку 12 16 18 9 9

 

Гуртожиток

Особливу увагу адміністрація училища приділяє учням, які мешкають у гуртожитку. У гуртожитку є затверджений режим роботи, правила проживання. Погоджено та затверджено Положення про Раду гуртожитку.

 

  2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р.
К-сть учнів, які проживали у гуртожитку 178 180 162 161 153

 

Чергові гуртожитку знаходяться на першому та п`ятому поверсі. На виконання програми «Гуртожиток – наш дім» проведена заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведена заміна у всіх жилих кімнатах вікон на металопластикові та дверей кухонь. На кожному поверсі є по дві душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Учні, які проживають в гуртожитку, мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. На кожен поверх закуплені холодильники.

Змістовно організовують дозвілля проживаючих учнів в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б., Несімук Г.А. згідно планів виховної роботи.

Харчування

Училище співпрацювало з приватними підприємцями, які надавали послуги з кейтерингового обслуговування готовими продуктами харчування. Також діяв буфет. В їдальні училища забезпечено одноразовим гарячим харчуванням близько 200 учнів. Їдальня розрахована на 300 посадочних місць, учні харчуються в дві зміни. Вартість одноразового харчування становить 32грн.

Трьохразовим безкоштовним харчуванням забезпечені діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Так на учня-сироту, який перебуває на повному державному забезпеченні, виділяється 80 грн. на день, а для учнів-сиріт, які знаходяться під опікою – 32 грн. Різниця витрати коштів на харчування кожного дня, за вихідні дні та канікулярний період – проводиться перерахунок в грошовому еквіваленті.

 

Робота бібліотеки

Бібліотека – інформаційний та культурний центр навчального закладу. Основна робота бібліотеки полягає у інформаційній та просвітницькій діяльності, зробити інформацію доступною.

Соціально-політичні, економічні та культурні зміни суттєво вплинули на сучасну бібліотечну практику. Відбулася зміна традиційного уявлення про її роль у навчальному закладі. Вимоги сучасного світу, та освіти зокрема, потребують нового рівня використання інформаційних джерел.

Зміст фонду бібліотеки відповідає потребам учнів та педагогів, майстрів виробничого навчання, профільності навчального закладу.

Бібліотекар  Підскальна Г.І. впроваджує в навчально-виховний процес різноманітні форми роботи, а саме: літературні виставки, тематичні вечори, літературні кав’ярні, диспути, бесіди, зустрічі з цікавими людьми нашого краю. Систематично робить тематичні підбірки літератури на допопому керівникам навчальних груп (для проведення виховних та інформаційних годин) та педагогічним працівникам загалом. Бібліотечні викладки до знаменних і пам’ятних дат.

Бібліотека складається з двох приміщень: книгосховище та читальний зал. Книжковий фонд бібліотеки становить 36000книг. Це підручники, науково-популярна, художньо-історична, методична література. Робота бібліотеки спрямована на виховання всебічно-розвиненої особистості учня.

Це означає, що національно-патріотичне виховання за своїм значенням є стратегічним завданням в навчальному закладі і виокремлюється як один із найголовніших напрямків роботи бібліотеки.

Бібліотека тісно співпрацюємо з Обласною бібліотекою для юнацтва, Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою

ім. Івана Франка.

При бібліотеці працює літературно-мистецький клуб «Джерело».

Спільно з обласною бібліотекою для юнацтва провели уроки національної пам`яті: «Герої нескореної України».

Спільно з Міською бібліотекою (філією №5) проведено музичне рандеву «Поезія – сила чарівна, що музикою серце надихає» з нагоди відзначення дня народження Володимира Івасюка;

-Літературний вечір з поетом Володимиром Присяжнюком;

-Літературний вечір з журналістами, літераторами і краєзнавцями  Василем Нагірним і Володимиром Присяжнюком;

– Зустріч з поетесою Доля (Іванна Мошура);

Спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка в рамках спільного проекту «Університет технічних знань» проведено зустріч з поетом Володимиром Присяжнюком та виховні заходи:     –        -«В майбутнє разом з бібліотекою»;

– «Я любив, я любив Україну – і у цьому найвища провина моя» (до річниці Майдану) ;

-диспут «Перехрестя думок» ;

-літературний вечір «Я син народу, що вгору йде» .

 

Фізична культура

 

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

– рухомий режим учнів;

– зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності).

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури  проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 год. на тиждень.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

 • ранкова гігієнічна гімнастика;
 • фізкультурні хвилинки або паузи.
 • Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:
 • змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;
 • підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 

 

 

з/п

Назва заходу Роки проведення змагань
2016 –

2017 н.р.

2017 –

2018 н.р.

2018 –

2019 н.р.

2019 –

2020 н.р.

2020 –

2021 н.р.

Училищні змагання
  Загальна кількість учнів
1.1. Легка атлетика 302 235 272 338
1.2. «Здоров’я» 70 79 79 75
1.3. Настільний теніс 25 33 33 24 9
1.4. Волейбол 147 111 108 111 36
1.5. Військово-спортивне

свято

67 60 60 60
1.6. Баскетбол 76 55 90 90 30
1.7. Крос 36 69 70 69
1.8. Футзал 80 110 42 108
Обласні змагання
  Зайняте місце
12.1. Баскетбол (юнаки) 7 3 8 2
12.2. Волейбол (юнаки) 4 5 10 5
12.3. Волейбол (дівчата) 7
12.4. Легка атлетика 5
12.5. Настільний теніс 7 3 11 1
12.6. Футзал 2 1 5

Кращі учні, які стали переможцями  та призерами

 • обласних змагань 2019-2020 р.
 • Настільний теніс I місце з 19 команд:
 • Депутат Вадим-СРА 16-3
 • Дидик Андрій-СРА 16-2
 • Пташник Катерина-КОБ 14-1
 • Баскетбол (стрітбол 3х3) II місце з 19 команд:
 • Андреєв Павло-СРА 16-2
 • Семович Остап-СРА 16-2
 • Хомей Нестор-СРА 16-1
 • Ковальчук Сергій- МА 50

 

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити.

Забезпеченість навчального процесу:

 • база – 90%;
 • спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища, що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

Замінено освітлення в спортивному залі. Технічну допомогу у встановленні нової системи освітлення надало ДП ВО «Карпати».

 

VII Робота соціально-психологічної служби

Соціально-психологічна служба в училищі діє з метою виявлення і створення сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку особистості учня.Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчального закладу.

Соціально-психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам та майстрам виробничого навчання в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності ;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками.
 • Співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист населення: Міським центром зайнятості, Ювенальною превенцією, Національною поліцією, Івано-Франківським обласним центром естетичного виховання; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, Івано-Франківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молоді та сім’ї, Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організація «Молода Просвіта».

Основними видами діяльності соцільно-психологічної служби є:

 • просвітницька та психопрофілактична робота (виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Ради профілактики правопорушень, засідання Ради учнівського самоврядування,тематичні лінійки, круглі столи, виховні заходи);
 • психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів, педпрацівників, батьків.
 • індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків.
 • психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків.
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри).
 • зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою)
 • організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Протягом року психологічною службою виконувалися наступні завдання:

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу  (учнів, викладачів, батьків, педагогічної громадськості);

–   психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку;

-визначення проблемних зон розвитку учнів, виявлення «груп ризику»;

-психологічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;

-робота з учнями девіантної поведінки;

-психологічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

-запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі;

-превентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед учнів;

-дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних стосунків у колективі;

-консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

Значну увагу соціальний педагог Гринишин В.Д. та практичний психолог Франюк Л.І. приділяють превентивній роботі.

Систематично проводяться заходи з метою попередження булінгу, кібербулінгу, правопорушень, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин.

Щорічно в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проводяться діалоги-бесіди «Світ без насильства», круглі столи «Надірване серце», години спілкування «Як не стати жертвою насильства», перегляд відеоматеріалів, соціальні опитування «Що ти знаєш про насильство?», тренінги «Попередження жорстокого поводження та насильства в молодіжному середовищі».

 

Соціальний паспорт навчального закладу:

 

Соціальні категорії Кількість дітей
2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р.
Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування 14 11 11 9 7
Діти з вродженими вадами 7 8 11 6 6
Діти ,батьки яких УБД та АТО 9 10 9 8
Діти, переміщені з тимчасово окупованих територій 3 2 2
Учні-напівсироти 47 43 44 43 33
Учні з багатодітних сімей 69 71 60 62 66

 

 

IX.Якісний склад педагогічних працівників

Відомо, що вирішальну роль у модернізації професійно-технічної освіти, її інноваційному розвитку відіграє педагогічний персонал. Найбільшим багатством є те, що ВПУ№13 відзначається стабільністю, творчістю, потягом до праці.

Училище забезпечене кадрами. На сьогодні у нас працює 93 працівника з них:

– викладачів                                                                -25

– майстрів виробничого навчання                             -13

– інші педагогічні працівники                                   -13

– службовці                                                                           -14

– робітники                                                                           -27

Мають педагогічні звання:

– викладач методист                                                   -2

– спеціаліст вищої категорії                                       -20

– старший викладач                                                    -16

– спеціаліст I категорії                                                -6

– спеціаліст II категорії                                                        -11

 

Наш колектив- це міцний сплав молодості та досвіду. Попри те ми відчуваємо гостру потребу у досвідчених майстрах виробничого навчання.

 

 1. X. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці медпрацівників

 

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується у своїй роботі директор училища, це:

 

 

 

VIII. Наявність колективного договору та додержання його умов

Колективний договір (10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки затверджений на загальних зборах трудового колективу ВПУ №13 10.02.2021р.

Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення;
 2. Виробничі та трудові відносини;
 3. Зайнятість працівників;
 4. Робочий час та нормування праці;
 5. Час відпочинку;
 6. Оплата праці;
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації;
 8. Умови і охорона праці;
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації;
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

 

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б. створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Положення та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку працівників ВПУ №13».

 

 

 1. Ефективне використання та збереження державного майна

В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі;  9-типоверхова спорудаучнівський гуртожиток з прибудовою; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних  надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

XII.Міжнародна співпраця

 

Назва проєкту (тематичний напрям співпраці) “Polsko-Ukrainskie laboratorium Branzowe”в рамках програми Польсько-української ради обміну молоддю.
Термін виконання проєкту 14.09.2019 р.  – 19.09.2020 р.
Короткий опис проекту(мета та завдання проекту співпраці) Основна мета проєкту – залучення молоді до впровадження інноваційних бізнес-проєктів у сфері електронної комерції , управління виробництвом та електронного маркетингу. Завдання проєкту:

1. Посилення співпраці та обмін досвідом у галузі технічної освіти.

2. Аналіз сильних і слабких сторін у професійній освіті.

3. Вдосконалення навичок групової роботи та вивчення іноземної мови.

4.Подолання мовного бар’єру.

 

Досягнуті результати 1.      Створення молодіжної фірми.

2.      Виготовлення монетного сортувальника.

3.      Виготовлення електроавтомобіля,який долає перешкоди.

4.      Розроблено методичні рекомендації по застосуванню інноваційних технологій у навчальному процесі.

5.      Вдосконалення навичок технологій дистанційного навчання.

Донор (партнер) Міністерство національної освіти Республіка Польща.
Назва проєкту (тематичний напрям співпраці)

«STEM  освіта у професійних училищах та спецшколах».

 

Термін виконання проєкту 02.01.2020р. -2021р.
Короткий опис проекту(мета та завдання проекту співпраці) Головна мета проєкту покращення навчальних умов в закладах  професійно-технічної освіти.

Проєкт передбачає семінари, навчання для викладачів, міжнародні конкурси на визначення кращих у професії, літній табір для студентів. Важливим напрямком проєкту є матеріально-технічна складова.

Проєкт дозволить студентам і викладачам вивчити закордонний досвід, а головне отримати сучасне устаткування, яке покращить якість навчання.

Завдання:

1.Привернути увагу до інтегрованого формування професійних і підприємницьких компетентностей в українських закладах П(ПТО).

2. Заохочувати молодь до залучення до STEM- освіти.

3.Залучення учнів до робототехніки.

Досягнуті результати 1.Підвищення  компетенції учнів та викладачів професійних училищ та шкіл.

2. Покращення матеріально- технічної бази.

3.Обмін міжнародним досвідом.

Донор (партнер) Муніципалітет Сігету Мармацієй (Румунія)

Муніципалітет Сейні (Румунія)

 

 

 

XIII.Охорона праці

 

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі за звітний період проводилися такі організаційно-технічні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками ;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • щороку проводяться лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • відповідно до плану-графіку посадові особи та інші працівники училища проходять планові навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а особи, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою – спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці ( у 2021 році – в лютому та березні)
 • на виконання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів на базі Івано-Франківського навчально-курсового комбінату ЖКХ організовано навчання відповідального за електробезпеку училища та особи, яка його заміняє;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • в училищі проводяться Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та Тижні охорони праці.

З метою дотримання вимог безпеки та покращення умов праці та навчання в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні санітарно-виробничі заходи:

 • в майстерні електрозварників ручного зварювання проведено капітальний ремонт та встановлено витяжну вентиляцію, придбано 5 комплектів засобів індивідуального захисту для електрозварників ручного зварювання ;
 • повністю замінено світильники в навчально-виробничій майстерні слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, учнівських СТО №1 та СТО №2;
 • санітарний ремонт навчально-виробничих майстерень № 3 та 4;
 • проведено капітальний ремонт із повною заміною труб каналізаційної та водопровідної систем корпусу майстерень, 1-го поверху навчального корпусу, частково –в гуртожитку на поверхах, де проживають учні;
 • для покращення температурних показників повітряного середовища встановлено циркуляційний насос в майстерні електромонтерів;
 • проведено капітальний ремонт спортивної зали, навчальних кабінетах №№ 24,26,32,43, приміщення їдальні,
 • капітальний ремонт системи опалення в навчальних кабінетах №№ 28,31, частково замінено труби теплоцентралі на 1-му поверсі в корпусі майстерень, на 1-му поверсі в навчальному корпусі, на 2-му поверсі в корпусі майстерень;
 • капітальний ремонт їдальні із заміною всіх вікон;
 • проведено ремонт покрівлі навчального корпусу та корпусу майстерень із частковою заміною шиферного покриття, а також проведено ремонт покрівлі шатрового даху на суму

120 тис.грн..виділених МВК м. Івано-Франківська для ліквідації наслідків стихійного лиха;

 • проведено заміну вікон на енергоощадні в східній та південній частині будівлі навчального корпусу;
 • проводився санітарний ремонт та заміна світильників в приміщеннях навчального корпусу;
 • виконувались роботи з ремонту електропроводки училища і з заміною силових кабелів, устаткування силових електрощитів, та інших електротехнічних пристроїв, часткова заміна світильників та електроламп в  навчальному корпусі  і  навчально-виробничих майстернях, гуртожитку,
 • на подвір’ї училища демонтовано старе асфальтове покриття та встановлено бруківку;
 • придбано 32 нових порошкових вогнегасники,
 • у встановлені терміни проводиться перезарядка вогнегасників.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 • придбано 6 сучасних склокерамічних електроплит для використання учнями на кухнях 7-го, 8-го та 9-го поверхів та  3 холодильники;
 • проводився капітальний ремонт із повною заміною облицювальної плитки в приміщенні кухонь учнівських поверхів, центрального холу виховательських, приміщень душових і санвузлів ;
 • проведено капітальний ремонт із заміною дверей та дверних коробок в 27 учнівських кімнатах;
 • проведено заміну балконних блоків ( вікон та дверей) на 7-му поверсі, встановлено 3 балконних блоки  на 8-му поверсі, 2 балконних блоки – на 9-му поверсі, металопластикові вікна (5 шт.) та двері у виховательській;

За звітний період встановлено 2 нових водонагрівачі.

Всі кошти, витрачені на заходи з ОП, фінансувалися із доходів від виробничої діяльності, так як державне фінансування по даному напрямку не ведеться.

Для забезпечення якісного навчального процесу та організації роботи з охорони праці протягом навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили учням інструктажі з безпеки життєдіяльності та з охорони праці. Але, незважаючи на це, за звітний період сталося 4 нещасних випадки з учнями під час освітнього процесу.

Серед працівників нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

Інженера з охорони праці Стефанюк Л.М. було відзначено грамотою міського голови м.Івано-Франківська у 2020-2021н.р.

За звітній період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Молодіє і поповнюється наш колектив молодими педагогічними працівниками які дбають про подальше зміцнення навчально  матеріальної бази училища і на яких покладаються великі надії в період реформування освіти України.

І на завершення хочу сказати «Наше училище  функціонує і має прекрасні перспективи тому, і  тільки тому, що головною особою його є учень!»

 

Дякую за увагу

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*