Про проект «Drone Academy, польсько-українські творчі майстерні»

 

Проект «Drone Academy, польсько-українські творчі майстерні»

було профінансовано з

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

в рамках програми

Польсько-українська рада молодіжних обмінів.

Бюджет проекту: 69 651,69 злотих

Керівник проекту: Асоціація „Гармонія” з Нова Сол (Польща)

Провідний партнер: Вище професійне училище 13 м. Івано-Франківськ (УКР)

Партнери підтримки: Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій (УКР)

Центр професійної та безперервної освіти “Електрик” у Новій Солі

Місце реалізації: Любуське воєводство

Термін виконання заходів: 25.09.2022 – 01.10.2022

Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» відповідає на виявлені потреби молоді. Головна мета проекту – розвиток зацікавлень, творчих здібнстей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проектів у рамках Drone Academy.

Конкретними цілями є: вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі, можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови, співвіднесення знань і навичок
у багатьох сферах при реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка, але, перш за все, гармонійна співпраця в групі з повагою до гідності, різноманітності та дій інших учасників.

Проектна діяльність здійснюватиметься за методом освітнього проекту в рамках симуляційної компанії. Результатами проекту будуть прототипи дронів, сайт, бізнес-план проекту, відео, методичний посібник. Учасники відповідатимуть за реалізацію проекту,
а тьютори виступатимуть експертами та менторами. Підтримку нададуть фахівці Центру ПТО
та «Електрик», Університет Зеленої Гури, Аероклуб Любуського краю. Це буде доповнено тимбілдінговими заходами, музичними вечорами, спортивними та польовими іграми.

Результати будуть поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.pl та на підсумковій конференції за участю учнів, вчителів, батьків, представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування, української меншини, ЗМІ.