Гуртожиток ВПУ№13

Учнівський гуртожиток нараховує 180 ліжко-місць. На першочергове поселення мають право учні пільгових категорій. У 2024-2025 нр передбачається 90 вільних ліжко-місць. Проживання в гуртожитку безкоштовне.

Гуртожиток училища – це не лише місце для проживання учнів, а затишна домівка для кожного з них.

Учні забезпечуються гуртожитком, який знаходиться на території училища неподалік навчального корпусу та виробничих майстерень.

Є всі необхідні умови для проживання, навчання та відпочинку учнів. Він побудований за блочною системою.

Для інформаційної підтримки в гуртожитку наявний Інтернет.Послідовну і системну роботу в гуртожитку училища проводять відповідно до Положення про учнівський гуртожиток ВПУ№13, Правил внутрішнього розпорядку в учнівському гуртожитку навчального закладу.

Робота вихователів гуртожитку спрямована на створення максимально сприятливих умов для реалізації кожної особистості. Тому, організовуючи відпочинок учнів, які проживають у гуртожитку, колектив вихователів акцентує увагу на таких видах і формах їх діяльності, які сприяють самоствердженню особистості, формують її світогляд, допомагають здружити учнівський колектив. Організація виховного процесу в гуртожитку спрямована на формування особистості учня, який би за своїми моральними цінностями, рівнем культури був підготовлений до життя і праці в XXI столітті.

Виховну роботу з учнями гуртожитку здійснюють за напрямками: національне, патріотичне, правове, трудове, морально-етичне та естетичне, екологічне, формування здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування, робота з сім’єю і сприяння творчому розвитку особистості.В гуртожитку є кімнати відпочинку, де учні можуть провести весело час, подивитись передачі по телевізору, зайнятись іншим дозвіллям. Також функціонує Рада гуртожитку, яка є виконавчим органом учнівського самоврядування. Основним завданням Ради гуртожитку є забезпечення і захист прав, інтересів учнів, створення необхідних умов для проживання, навчання і відпочинку учнів.

Житлово-побутові умови в гуртожитку училища постійно знаходяться в полі зору адміністрації, коменданта, вихователів, майстрів виробничого навчання, класних керівників та кураторів груп. Проводиться відповідна робота зі створення належних житлово-побутових умов учнів.