Про нас

vpu-13

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська – є державним професійно-технічним навчальним закладом. Загальна мета діяльності закладу –  реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано- Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті (з них 9 кабінетів професійно-технічного циклу), в 6 лабораторіях; виробниче навчання – в 11 майстернях.

Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 23.06.2021   р., протокол №142 (наказ МОН України від 30.06.2021р. №737).

Забезпечили впровадження Державних стандартів, врахувавши новий  зміст   державних стандартів  професійно-технічної  освіти  з  конкретних робітничих професій. За результатами потреб регіонального ринку праці (ВО «Карпати») оновили перелік професій, поповнивши професією: 7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).

Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

-4222 Адміністратор

-7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

-7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору

-7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

-4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

-7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-7213 Рихтувальник кузовів

-7213 Рихтувальник кузовів, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії В

-7213 Рихтувальник кузовів, 7212 Електрозварник ручного зварювання

-7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

-7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 10 міс., 1 рік 4 місяці, 1 рік 7 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» термін навчання 1 рік 10 місяців.

В училищі також ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 74 «Транспорт» (освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з професій 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Переоформлено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти для зміни рівня кваліфікації з молодшого спеціаліста на фахового молодшого бакалавра.

Училище успішно пройшло атестаційну експертизу освітньої діяльності з  професій

-7213 Рихтувальник кузовів

-7241 Слюсар –електрик з ремонту електроустаткування

-4222 Адміністратор

-4212 Контролер у банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору.

Рішення ДАК від 21 квітня 2023 року протокол №148.

Доброю слави навчальний заклад завдячує інженерно-педагогічним працівникам, які формують у своїх вихованців глибокі знання, уміння та навики з професійно-технічних навчальних дисциплін.

Педагогічний колектив постійно працює над оновленням змісту освіти і виховання, підвищення професійної компетентності та творчої майстерності, впровадження у практику роботи інноваційних технологій, активних та інтерактивних форм і методів роботи з учнівською молоддю.

Творча група викладачів під керівництвом розробила Державний стандарт з професії «Рихтувальних кузовів».

Сьогодні у вищому професійному училищі працює висококваліфікований педагогічний колектив де 75% — це викладачі вищої категорії.

Педагогічні працівники проходять стажування не робочих місцях підприємств міста та на кафедрах профілюючих вищих навчальних закладів.

За високий професіоналізм хороші людські якості й наставницьке покликання нагороджені педагогічні працівники:

Грамотами Міністерства освіти і науки України:

Данилюк Мирослав Петрович, Гавриш Олексій Михайлович, Полячок Тетяна Василівна, Басараб Марія Григорівна, Крушельницький Микола Петрович, Гінзилевич Мирослава Василівна, Чорноус Федір Васильович,

Нагрудним знаком «Відмінник освіти України:

Гінзилевич Мирослава Василівна, Гавриш Олексій Михайлович, Чорноус Федір Васильович. Крушельницький Микола Петрович.

Нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»:

Крушельницька Ганна Богданівна.

Нагрудним знаком А.С.Макаренка:

Гавриш Олексій Михайлович.

Медаллю «Почесна відзнака» Національного товарне та Червоного Хреста України:

Чорноус Федір Васильович.

Училище згідно укладених договорів співпрацює в навчально- науковому комплексі з:

  • Івано-Франківським Держаним Національним Технічним університетом нафти і газу;
  • Університетом «Львівська політехніка».

Училище в тісному контакті за спільними планами співпрацює з

  • Надвірнянським дитячим будинком;
  • Обласною організацією товариства Червоного Хреста;
  • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
  • Міським центром соціальних служб для сім’ї дітей га молоді.
  • Музеєм -Меморіалом «Дем’янів Лаз»

Під егідою міської організації товариства Червоного Хреста в училищі створено ряд волонтерських загонів та загін «Милосердя», проводяться спільні заходи та надається волонтерська допомога людям похилого віку і інвалідам мікрорайону.

Учні училища систематично беруть участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях де виходять переможцями, приносять славу навчальному закладу. Кращі вихованці училища завойовують призові місця на обласних предметних олімпіадах, конкурсах технічної творчості та оглядах художньої самодіяльності.

Особливої уваги набуває робота щодо взаємодії училища та підприємств  з метою створення належних умов для проходження учнями виробничої практики на сучасному виробництві, працевлаштування їх за здобутими професіями після завершення навчання.

Входження України в ринкову економіку зумовлює необхідність перебудови внутрішнього змісту підготовки фахівців робітничих професій.

Педагогічний колектив постійно працює над новими надбаннями в організації навчально-виховного процесу, пошуку і розширенню нових напрямків підготовки необхідних для регіону спеціалістів.

 

ВПУ №13 на карті Івано-Франківська