Звітна доповідь директора Вищого професійного училища №13

Звітна доповідь
директора Вищого професійного училища №13
м.Івано –Франківська
Данилюка Мирослава Петровича
26.06.2013р.

Шановні колеги, сподіваюсь, що мій звіт про роботу згідно контракту від 11.08.2011 року буде об’єктивним. В роботі я опирався на досвід, працьовитість, старанність кожного члена нашого колективу. Разом з тим я старався створити в колективі такий морально – психологічний клімат, щоб дав розкритися кожному працівнику реалізувати свої знання та уміння, направити всі свої сили на виховання і навчання висококваліфікованого робітника і молодшого спеціаліста. В своїй роботі я завжди дотримувався та керувався загальнолюдськими та християнськими цінностями.

Виходячи з основних положень державної національної програми « Освіта. Україна ХХІ ст», керуючись законами України « Про освіту», « Про професійно – технічну освіту» педагогічний колектив закладу зберіг кращі надбання попередніх років, спрямував свою роботу на вирішення подальших питань сьогодення. Сьогодні гостро відчувається потреба в нових компетентних професіоналах, здатних працювати продуктивно і творчо, розбиратися в нелегких перепетіях соціально – політичного життя в державі. Відповідно до цього планувалася навчально – виховна і виробнича робота. Ці плани знайшли своє відображення у таких документах, як план роботи колективу на навчальний рік та план роботи педагогічної ради училища. Головне створити умови для самопізнання, самореалізації та саморозвитку-це шлях для динамічного розвитку кожного і колективу в цілому.
Хочу вам сьогодні доповісти, що наш колектив з року в рік успішно справляється з покладеними на нього обов’язками. Ми постійно відчуваємо увагу і розуміння з боку, сьогодні вже департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту ОДА, навчально – методичного кабінету.
Принагідно хочу подякувати нашому керівництву за розуміння, мудрість, повагу до нашого навчального закладу.
Шановні колеги!
Відомо, що вирішальну роль у стабільній роботі училища, його розвитку відіграє інженерно- педагогічний колектив. Найбільшим надбанням є те, що колектив ВПУ №13 відзначається стабільністю, творчістю, потягом до праці. Станом на 01.07.2013 р. колектив складається із 124 працівників. Училище повністю забезпечене кадрами, серед яких:
– викладачів – 35 ( із них 7 у декретних відпустках);
– майстрів в/н – 26 ( з них 1 у декретній відпустці);
– фахівці і службовці – 29чол.;
– робітників – 33 чол.
Плинність кадрів склала :
2012рік – 8 чол. прийнято, 8 чол. звільнено;
2013рік -3 чол прийнято, 3 чол. звільнено.
Структура викладацького складу:
– профтехциклу – 10 викл;
– природничо – математичного – 12 викл.;
– суспільно – гуманітарних – 11 викл;
– фізвиховання, ( Захист Вітчизни) – 2 викл.;
– інші педпрацівники – 17 викл.
– майстри в/н – 26 чол.
Якісний склад колективу засвідчує високі можливості організації навчального процесу, адже всі 35 викладачів з вищою освітою.
Педагогічний стаж :
– 40 років і більше – 3 чол.;
– 30 років і більше – 2 чол.;
– 20 років і більше – 11 чол.;
– 10 років і більше – 4 чол.;
В училищі працюють викладачі з кваліфікаційною категорією:
– спеціаліст вищої категорії – 18;
– спеціаліст ІІ категорії – 4;
– спеціаліст І категорії – 6;
– спеціаліст – 11.
Мають педагогічне звання:
– викладач – методист – 3;
– старший викладач – 13;
– майстер в/н І категорії – 1;
– майстер в/н ІІ категорії – 4;
– відмінник освіти України – 5;
– нагороджені грамотами МОН – 8 чол.
Аналіз педагогічного колективу за віком наводить на певні роздуми і прийняття відповідних дій, а саме:
– до 30 років – 18 працівників;
– до 31-40 років – 14 працівників;
– до 41-50 років – 9 працівників;
– до 51-55 років – 11 працівників;
– до 56 – 60 років – 8 працівників;
– понад 60 років – 14 працівників.
Серед 26 майстрів в/н мають вищу освіту – 19 чол. , базову вищу – 7.
Робітничі розряди: 6 розряд – 1 майстер;
5 розряд – 9 майстрів;
4 розряд – 6 майстрів;
3 розряд – 3 майстра.
Два майстра в/н Медвідь С.М. і Деренюк Г.І. – мають другу категорію. Із 124 працівників училища 34 пенсіонери – із них 16 жінок та 18 чоловіків.
Атестація педагогічних працівників училища – це відповідальний етап у житті закладу, що потребує системної, творчої та відповідальної роботи. Був складений відповідний план роботи, вчасно проводились засідання атестаційної комісії.
Процес атестації постійно на контролі навчально – методичного кабінету. Працівниками кабінету Майдан Л.В. та Грищук Н.А. надавалась методична допомога. Методист училища Дубницька О.В. не завжди вчасно реагувала на зауваження, але попри те до атестації ми підійшли без зауважень, та і сама атестація пройшла на хорошому рівні. Хочу наголосити, що з працівниками був опрацьований наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 « Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», вивчені вимоги до ведення атестаційних матеріалів, заповнення атестаційних листів, тощо. Також ретельно опрацьоване « Типове положення про атестацію педагогічних працівників» ( із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473. Згідно наказу директора департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано – Франківської ОДА від 17.04.2013р. № 18-к результати атестації наступні:
1. Третяк Б.В. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання « старший викладач».
2. Васильєва Н.О. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше присвоєному педагогічному званню « старший викладач».
3. Чернова С.І. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання « старший викладач».
Наказом по училищу від 25.03.2013р. № 56 « Про підсумки атестації педагогічних працівників» встановлено відповідні звання та категорії працівникам:
1. Бойко Р.Й.
2. Васильєва Н.О.
3. Гриник Ю.І.
4. Деренюк Г.І.
5. Дубницька О.О.
6. Івасюк С.М.
7. Леник В.В.
8. Леник Н.М.
9. Медвідь С.М.
10. Підскальна Г.І.
11. Третяк Б.В.
12. Фурдей П.Я.
13. Черевко В.Д.
14. Чернова С.І.
Всі працівники, що атестувалися пройшли курси підвищення кваліфікації за винятком Гриник Ю.І., Деренюк Г.І., Дубницької О.О, Черевко В.Д. , які закінчили вищі навчальні заклади менше ніж 5 років тому.
Вітаю всіх атестованих працівників в цьому році. Принагідно хочу наголосити , що в наступному році атестуються працівники : Петришин В.М., Адамовський І.М., Басараб М.Г., Баточенко І.М., Гудименко Н.Ю., Данилюк М.П., Забитовська Г.І., Тарасюк Л.О., Юпин Д.Ф., Шафоростов О.О., Бучинська Н.І., Мосійчук Т.Д., Кравчук В.Б.
Покладаю надію на якісну підготовку до атестації і хороші напрацювання.
Хочу наголосити на доцільність подальшої практики стажування педагогічних працівників на підприємствах міста та області. В цьому році таке стажування пройшли Басараб М.Г., Воронюк Н.І., Римарчук О.І., Третяк Б.В., Хоминець М.А., Чернова С.І., Тарасюк Л.О., Людкевич І.Л., Дубницька О.О., Бойко Р.Й., Крушельницька Г.Б., Пнівчук Г.М.,
В його необхідності, я думаю, нікого переконувати не потрібно.
Силами педагогічного колективу створено цілий ряд методичних розробок , яких налічується біля 30. Особливо хочу відзначити роботу Чернової С.І. « Англійська мова для механіків» та Гавриш О.М. « Посібник з креслення».
Училище брало участь у всіх обласних заходах ,і ми неодноразово приймали представників навчальних закладів.
Перелік таких заходів включає:
Відкриті уроки на обласних секціях і засіданнях :
Проводили відкриті уроки 29 листопада – на засіданні «школи молодого майстра»:
– Бабак А.Я. – «Слюсар з ремонту автомобілів»;
– Лила І.І. – «Рихтувальник кузовів»;
– Деренюк Г.І. – « Контролер ощадного банку;
оператор комп’ютерного набору»;
– Медвідь С.М.- « Контролер ощадного банку;
оператор комп’ютерного набору»;
Якісно проведені урок на нараді директорів ПТНЗ області викладачами та майстрами в/н :
– Пожар В.М. – фізична культура і здоров’я;
– Чернова С.І. – англійська мова;
– Дубницька О.О. – хімія;
– Третяк Б.В. – технічна експлуатація автомобілів;
– Гриник Ю.І. – економіка підприємства;
– Адамовський І.М.- виробниче навчання;
– Бойко Р.Й. – виробниче навчання.
Якісно організовано та проведено семінар викладачів іноземної мови на якому проводилися заходи:
– Басараб М.Г. – виховний захід « Творімо разом Україну»;
– Чернова С.І.- англійська мова;
– Хоминець М.А. – німецька мова;
– Баточенко І.М. – християнська етика.
Училище приймало учасників ІІ етапу олімпіади з української мови.

Методична робота – це вагома ланка в системі неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Виходячи з цього і будувалася робота на розкриття талантів і здібностей кожного, розвиток ініціативи і творчий пошук. Всі основні ділянки методичної роботи зосереджені в річному плані роботи. Системна методична робота ведеться через педагогічні ради, методичні комісії, обласні методичні секції, педагогічні читання, інструктивно – методичні наради, школу молодого майстра, відкриті уроки. Одним із постійно діючих органів колективу є педагогічна рада, що проводиться не рідше одного разу на два місяці. В центрі уваги ради питання вивчення контингенту, підсумки семестрів і року, національне виховання, умови проживання і харчування учнів , аналіз моніторингу якості знань учнів, державна підсумкова атестація, працевлаштування та інше.
В училища працюють методкомісії:
1. Педагогічних працівників автосервісного напрямку – Пнівчук Г.М.
2. Викладачів суспільно – гуманітарних дисциплін – Басараб М.Г.
3. Педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку – Римарчук О.І.
4. Викладачі природничо – математичних дисциплін – Полячок Т.В.
5. Педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін – Васильєва Н.О.
6. Класних керівників – Ніколін Н.І.

Шановні колеги. Відомо, що загальноосвітня підготовка в системі професійно – технічної освіти займає важливе місце. Переконаний, що в училищі питання загальноосвітньої підготовки на належному рівні. Створена хороша матеріально – технічна база, здійснюється професійна спрямованість у викладанні загальноосвітніх предметів. Творчо працюють над впровадженням інноваційних технологій викладачі: Шутка В.І., Басараб М.Г., Чернова С.І., Гриник Ю.І., Полячок Т.В.
Опираючись на статистику, ми можемо говорити про наші досягнення із загальноосвітніх предметів. З окремих предметів на конкурсах та олімпіадах досягнуто хороших результатів.
Результати олімпіад:
• Українська мова та література: І курс – 3 місце ІІ курс – 3 місце;
• Історія України: ІІ курс – 2 місце;
• Біологія: І курс – 2 місце ІІ курс – 3 місце;
• Фізика: ІІ курс – 3 місце.
Є призові місця і в конкурсах ім. П.Яцика – ІІІ місце, мовно – літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка – ІІІ місце.
Учениця Волошин Оксана гр. КОБ 14-2 нагороджена грамотою голови Івано – Франківської ОДА.
Результатом якості знань загальноосвітньої підготовки є моніторинг знань учнів з предметів:
Предмети І курс,% ІІ курс,% ІІІ курс,%
Українська мова 28 24 28
Українська література 29 22 40
Історія України 47 39 48
Іноземна мова 60 50 70
Хімія 32 31 –
Біологія 45 51 –
Інформатика 37 60 –
Фізика 54 47 –
Математика 19 18 37

Виховна робота
Хочу коротко зупинитися на соціальній категорії дітей нашого навчального закладу. Серед 584 учнів училища:
– дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 15;
– дітей – інвалідів – 6;
– дітей напівсиріт – 78;
– дітей з багатодітних сімей – 59;
– дітей, які виховуються в сім’ях одиноких мам – 2.
За навчальний рік відсів склав 14 учнів. В порівнянні з попередніми роками, це не поганий показник.
Станом на 01.09.2012 року в гуртожитку проживало – 186 учнів.
Харчувалися в училищній їдальні на 01.09.2012р. – 367 чол.
01.06.2013р. – 171 чол.
Якісне і своєчасне харчування забезпечували працівники їдальні, медичний працівник, черговий майстер та черговий адміністратор.
Правовиховна робота.
– стоять на внутріучилищному обліку – 19 учнів.

Участь
учнівських колективів, окремих учнів
та педагогічних працівників в обласних
оглядах, конкурсах, фестивалях.
– Присвоєння ансамблю народного танцю « Карпатські візерунки» звання « Зразковий художній колектив».
– І місце – Зразковий художній колектив ансамбль народного танцю
« Карпатські візерунки» на обласному конкурсі – фестивалі аматорських колективів серед ПТНЗ області (керівник Семкович Я.О.)
– І місце – Зразковий художній колектив, ансамбль народного танцю
« Карпатські візерунки» на Х фестивалі « Бурштинове намисто» присвяченого Міжнародному дню захисту дітей (керівник Семкович Я.О.)
– І місце – Вокально –інструментальний ансамбль на обласному конкурсі – фестивалі аматорських колективів серед ПТНЗ області (керівник Леник В.В.)
– ІІІ місце – соліст Кіщак Олег( учень гр. СРА 16-3) на обласному огляді – конкурсі « Пісенний вернісаж» серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ області (керівник Леник Н.М.)
– ІІІ місце – Драматичний колектив училища на обласному конкурсі театрів фольклору та драматичних колективів ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ області.
ІІІ місце – на обласному конкурсі на кращий гуртожиток серед ПТНЗ області (вихователь Носурак О.І.)
Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:
– Обласною громадсько – політичною газетою « Галичина».
– Районними газетами:
«Вперед» – ( Тисменицький район);
« Галицьке слово» – ( Галицький район).
– Івано –Франківською державною телерадіомовною компанією.
– Київським книговидавництвом « Торба».
– Калуською радіоінформаційною агенцією « Зоря Прикарпаття».
– Обласною освітянською газетою « Освітянське слово».
– Регіональними газетами:
« Західний кур’єр»;
« Газета в дорогу».
– Івано –Франківським обласним телебаченням « Галичина».
Училище співпрацює:
– міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– обласною організацією товариства Червоного Хреста;
– міською організацією товариства Червоного Хреста;
– музеєм визвольної боротьби ім. С. Бандери;
– музеєм – меморіалом « Дем’янів Лаз»;
– духовною семінарією ім. священомученика Йосафата Кобринського.
Попри те є певні недоліки серед яких хочу наголосити на :
1. Організації роботи педагогічного колективу щодо покращення умов проживання учнів в гуртожитку. Систематично відвідувати учнів в позаурочний час.
2. Часто говоримо про допомогу у виховному процесі в гуртожитку і працівників, які там проживають, але й тут результатів не достатньо.
3. Більш якісно і систематично проводити штаб профілактики правопорушень.
І головне, не забувати , що наші вихованці виконуватимуть наші настанови лише тоді, коли кожний з нас усвідомить, що приклад наставника – найважливіший важіль.

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури, спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати рухомий режим учнів, зміцнювати здоров’я, розвивати фізичні якості, морально – вольові та інтелектуальні здібності . Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.
Навчальний процес ( урок)- основна форма організації цієї роботи. Вони проводяться у відповідності до навчального плану професії по 2 години на тиждень з наступних розділів: теоретичні відомості, легка атлетика, футбол ( осінь, весна) , спортивні ігри, гімнастика, професійно – прикладна фізична та кросова підготовка, туризм.
Фізкультурно – оздоровчі заходи в режимі дня – ранкова гігієнічна гімнастика проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом, контролюється черговим адміністратором.
Позаурочна спортивно – масова робота планується спортивним клубом – це змагання з окремих видів спорту, що передбачають відбір кандидатів у збірну команди, підготовку та участь їх в обласних змаганнях. Секційна робота з учнями та працівниками, дні « Здоров’я», туристичні вилазки, спортивні заходи присвячені знаменним датам та подіям, товаристські зустрічі з колективами ЗОШ, училищ, медичним національним університетом та іншими колективами. Завдяки цим зусиллям ведеться підготовка збірних команд, які в 2012-2013 навчальному році в обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ зайняли місця:
• футзал – 1;
• волейбол ( юнаки) – 4;
• баскетбол ( юнаки) – 4;
• легкій атлетиці – 5;
• легкоатлетичному кросі – 6;
• настільному тенісі – 6;
• волейбол (дівчата) – 8.
Призерами обласних змагань стали: футзал – 10 чол., настільний теніс – учні СРА -3 Степан Гнида – 2 місце ( перша ракетка), РК 17-3 Микола Коштрубій – 3 місце ( друга ракетка). В змаганнях з легкої атлетики – поштовх 5 кілограмової кулі учні СРА 18-2 Віталій Безкоровайний – 2 місце, КОБ 14-3 Павло Галущак – 3 місце. Всі ці здобутки – це розуміння та підтримка всього педагогічного колективу, майстрів виробничого навчання, класних керівників та високий професіоналізм спеціалістів фізвиховання, які організовують і проводять цю роботу.
В навчальному процесі, позакласній роботі використовуємо багатокомплектне нестандартне обладнання спортзалу – горизонтальні рукоходи, систему для лазання, волейбольне спорядження, встановлення якого потребує лічені секунди, своїми силами виготовлене гімнастичне обладнання ( гантелі, штанги, палиці і т.д.) .
Обладнання встановлене на спортмайданчику:
– бруси, шведська стінка;
– 10 перекладин;
– обладнання для розвитку сили( пресу, плечового поясу);
– кругова бігова доріжка з розміткою на 60, 100, 200, 400, 1000, 2000 метрів;
– волейбольний майданчик;
– футбольне поле розміром 60х40.
Навчальний процес майже повністю забезпечений обладнанням та інвентарем:
– 3 футзальних;
– 13 футбольних;
– 18 волейбольних;
– 15 баскетбольних м’ячів.
У 2012-2013 навчальному році використано 118 м’ячів настільного тенісу. Придбано 5 комплектів бадмінтонного спорядження, 1 радіоцентр.
Спортивний зал та майданчики утримуються в належному технічному та гігієнічному стані.
Пропозиції:
1. Протягом 2013 – 2014 років необхідно готуватися до заміни підлоги спортивної зали, так як остання виходить з ладу.
2. Потребують заміни рами вікон спортзалу.
3. Комітету з фізичного виховання та спорту області варто передбачати календарним планом проведення відкритих першостей, турнірів з окремих видів спорту з тим, щоб можна було підвищувати майстерність учнів.
4. Останнім часом намічається тенденція до зменшення фінансування навчальних закладів – звідси виникає питання – яке буде здоров’я нація????

Виробнича діяльність
Покращилась якість професійної підготовки та проведення державної кваліфікаційної атестації учнів, цьому сприяє робота викладачів спецдисциплін та майстрів в/н над комплексно – методичним та матеріально – технічним забезпечення навчального процесу, робота гуртків технічної творчості під керівництвом досвідчених майстрів в/н.
Тільки в цьому навчальному році виготовлено стендів на суму 16 тис. грн. Участь ВПУ №13 у виставці технічної творчості високо відзначена наказом директора департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту ОДА № 137 від 07.06.2013р. На виставку було представлено до 30 експонатів виготовлених учнями та майстрами в/н: Сотніков В.С., Петришин В.М., Кропельницький О.П., Шафоростов О.О., Івасюк С.М., Лила І.І., Пнівчук Г.М., Бабак А.Я., Ткачук П.Ю., Третяк Б.В., Гавриш О.М., Адамовський І.М.
За навчальний рік виготовили продукції на суму 52,6 тис. грн. За IV квартал на 26,6 тис. грн. За І, ІІ квартал – 26 тис. грн. Заробітна плата учнів за виробничу практику – 22 тис. грн. Виготовлено стендів для навчального процесу:
– Кропельницький О.П. – 500,00 грн. ;
– Шафоростов О.О. – 7650,00 грн.;
– Фурдей П.Я. – 2400,00 грн.;
– Петришин В.М.- 540,00 грн.;
– Адамовський І.М. – 1040,00 грн.,
– Третяк Б.В. – 2350,00 грн.

Організація та проведення практики.
Виробничі переддипломні практики проведені в повному обсязі, згідно державних стандартів на підприємствах міста та області.
Проходження практики забезпечене необхідними документами ( наказ, договір, акти обстеження робочого місця). Здійснювався контроль за якістю проходження практики учнями училища з боку заступника директора з НВР, старшими майстрами в/н.
Необхідно: пошук нових виробничих підприємств для співпраці.

Конкурси з професійної майстерності:
– Слюсарна справа;
– Рихтувальник кузовів;
– Слюсар з ремонту автомобілів;
– Оператор комп’ютерного набору;
Результати конкурсів:
Рихтувальник кузовів
– І місце Боднар Д. РК 17-3
– ІІ місце Танчин І. РК 17-3
– ІІ місце Остапів В. РК 17-1
– ІІІ місце Брандіс Ф. РК -5
Слюсар з ремонту автомобілів:
– І місце Добров’як І. СРА 18-3
– ІІ місце Доцяк А. СРА 16-2
– ІІ місце Богоносюк В. СРА 16-1
– ІІІ місце Біленко М. СРА -3
Результати ІІ етапу олімпіад з дисциплін загально – професійної підготовки:
– ІІІ місце Охорона праці Бородайко Б. СРА 16-1 ( Майдан Л.В.)
– ІІІ місце Економіка Тауцька М. КС -2 ( Гриник Ю.І.)
– V місце Електротехніка Іванців А. РРА 13-3 ( Васильєва Н.О.)
Друге командне місце серед ПТНЗ області.

Фінансово – господарська діяльність
Загальний фонд:
Надійшло 3417542,00 грн.
Видатки:
• Заробітна плата та податки 2152704,00 грн.
• Харчування 66057,00 грн.
• Оплата послуг 3643,00 грн.
• Оплата комунальних 432700,00 грн.
• Стипендія 761537,00 грн.
• Медикаменти 901,00 грн.
Спеціальний фонд:
Надійшло 239830,13 грн.
Видатки:
• Заробітна плата 42325,00 грн.
• Матеріали, інвентар 9027,00 грн.
• Харчування 62570,00 грн.
• Оплата послуг 7443,00 грн.
• Відрядження 3003,00 грн.
• Оплата комунальних 98965,00 грн.
• Податки (ПДВ) 16493,00 грн.
Благодійний фонд:
Надійшло 81334,00 грн.
Витрати: –
• Предмети, матеріали 35364,00 грн.
• Енергоносії 6600,00 грн.
Буквально сьогодні міністерство провело дофінансування стипендійного фонду на суму 107000,00 грн., що дало можливість скоротити борг станом на 31.12.2013р. до 260000,00 грн. Нам потрібно мобілізувати колектив працівників училища на покращення роботи щодо збільшення доходів від виробничої діяльності учнів.

Охорона праці
З метою створення безпечних та нешкідливих умов проведення навчального процесу згідно плану в училищі було виконано наступне:
• систематично проводився адміністративно-громадський контроль з охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання.
• навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками.
З метою досягнення вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності проведено:
• капітальний ремонт методкабінету, каб. № 36, ремонт сходів при вході в гуртожиток;
• проведено ремонт каналізаційної системи училища, неодноразово проводили поточні ремонтні роботи системи водопостачання та каналізації;
• завершується капітальний ремонт кабінету №28 із заміною приладів опалення;
• поточний ремонт покрівлі навчального корпусу, сцени актової зали, підлоги в приміщенні бібліотеки;
• поновлено лінолеумне покриття підлоги в коридорах 3-го поверху навчального корпусу;
• проводилась заміна освітлювальних приладів в приміщеннях училища;
• встановлено бойлер, проведено ремонт посудомийної машини в їдальні;
В гуртожитку училища проведено:
• капітальний ремонт сан. вузлів із 7-го, 8-го, 9-го поверхів;
• закупили 3 холодильники та 2 електроплити для приготування їжі;
• замінено окремі сантехнічні прилади, 1 електричний бойлер на 7 –му поверсі;
• провелись роботи з ремонту електро розеток в житлових кімнатах із 7-го по 9-ий поверхи.
Всі кошти, затрачені на заходи з ОП, фінансувалися із доходів від виробничої діяльності, так як державне фінансування по даному напрямку не ведеться.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» працівники училища, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, пройшли у січні спеціальне навчання та перевірку знань з питань ОП.
Для забезпечення якісного навчального процесу та організації роботи з охорони праці протягом навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили учням інструктажі з безпеки життєдіяльності та з охорони праці.
З метою покращення знань з безпеки життєдіяльності учнями училища проводились: тиждень знань правил безпеки життєдіяльності,
тиждень охорони праці.
Нещасних випадків на виробництві не було.

І нарешті останнє. Морально-психологічний клімат в колективі. Зрозуміло, що люди завжди випробовуються в складних умовах, що не було у нас дефіцитом.
Це – постійне недофінансування, закриття рахунків, безкінечні перевірки, суттєві обмеження виробничої та господарської діяльності та інше.
Проте, я рахую, що наш колектив цей іспит здав на „добре”.
Зрозуміло, що надзвичайно важливу роль в кожному колективі відіграє його керівництво. Від його авторитету, розуміння ситуації, уміння працювати з людьми, психологічної підготовки, організаторських здібностей, чисто людських якостей залежить багато.
Хочу підкреслити, що ми за звітний період старались щоденно створювати обстановку діловитості, вимогливості один до одного, старались підвищувати імідж та роль педагогів (викладачів, майстрів в\н), всілякими способами уникати створення конфліктних ситуацій. Разом з тим, хочу відверто визнати, що на часі не можу висловити задоволення від роботи окремих наших керівників. І це я відношу на свій рахунок. Страждає виконавська дисципліна, має місце зволікання при виконанні моїх доручень, створення нервозної обстановки, інколи безініціативність, не завжди переважає мудрість та витримка при спілкуванні. А це все передається на колектив.
Відомо, що основною місією будь-якого навчального закладу є створення умов для реалізації духовного, інтелектуального і фізичного потенціалу особистості учнів. А такі умови створюються лише в колективі, де є відповідний морально-психологічний клімат. Це питання сьогодні набуло особливого значення. Життя складне, практично відсутні ідеали, учні, які до нас приходять, -це вже сформовані люди зі своїми поглядами на життя, кожен з них – неповторна індивідуальність, кожен різко реагує на ту атмосферу, у яку попадає. Особливість педагогічної праці полягає в тому, що індивідуальні знання, зусилля й досвід дають ефективний результат лише за умови їх узгодження з діями всього педагогічного колективу, підтримки керівними органами, спрямування на досягнення єдиної мети. Лише колектив з високим рівнем моральної та педагогічної культури, як особистої, так і колективної, працює злагоджено, досягаючи високих результатів.
Важливе значення має і життєстверджуючий настрій в колективі. Він залежить від самопочуття, сімейної злагоди, результатів роботи, а також від зовнішніх умов. Частенько свої особисті проблеми ми переносимо у колектив, тому звичайним явищем є у нас пригнічений колега, необережне слово, недоречна посмішка. Ми розучились співчувати, і це відчувають наші вихованці: стають черствими, недоброзичливими, озлобленими, а ми не вміємо чи правильніше, не хочемо через власні амбіції допомогти їм відродити у серці добро, переконати.
Дуже важливо створити в колективі атмосферу колективної турботи, взаємоповаги, узгодженої взаємодії. Тут мушу дорікнути своїм заступникам: не завжди вони підтримують один одного.
У педагогічному колективі, де співробітництво, підтримка і повага є нормою взаємин, учитель відчуває радість від спільної праці, бажання працювати у такому колективі. Дуже сподіваюся, що ми – саме такий колектив.
Шановні колеги! Аналізуючи свою роботу за звітний період та звітуючи сьогодні перед Вами, хочу сказати, що найважливішим для мене завжди було питання кадрів (підбору, виховання і т.д.), бо чітко усвідомлюю, що спочатку людина, а потому все решта.
Я глибоко переконаний, що в будь-який ситуації (а їх виникає чимало) якщо людині приділити відповідну увагу, ввійти в положення, зрозуміти, можна добитись багато. Тобто, уміння слухати – це мистецтво і не тільки. Бо хто говорить – той віддає, а хто слухає – той приймає, збагачується.
І сьогодні я добре розумію, що в училищі ще не створено належних умов для роботи майстрів в/н, викладачів, малоефективним є стимулювання їх праці, надзвичайно важливим є зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення навчально-виховного процесу.
Але найважливішим для мене – це робота з людьми, з колективом.
Шановні колеги. На закінчення хочу висловити тверду впевненість в тому, що здоровий мікроклімат в колективі, його потужний розумовий, творчий потенціал, почуття відповідальності за долю нашого навчального закладу забезпечить цілеспрямовану роботу нашого вищого професійного училища по виконанню завдань, покладених на нас Міністерством освіти і науки, та нашим департаментом освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.
Щиро дякую всім за розуміння, терпіння та повагу один до одного. Надіюсь на подальшу плідну працю всього колективу.
Буду радий вислухати ваші зауваження, пропозиції, міркування. Це дозволить активізувати навчальний та виховний процес нашого рідного училища на майбутнє.
Дякую за увагу.