Звіт директора Вищого професійного училища №13 м.Івано – Франківська Данилюка Мирослава Петровича за 2016-2017н.р.

Живемо в суперечливому складному світі, але маємо місію навчити – виховати людей, бути людьми з великої букви, які б мали творити громаду, нормальну державну громаду, яку нам треба усім в Україні –
це один із висловів Любомира Гузора.

Звіт
директора Вищого професійного училища №13
м.Івано – Франківська
Данилюка Мирослава Петровича
за 2016-2017н.р.

I.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано-Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13 згідно з роками. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є:

 • робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти;
 • робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
 • перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
 • плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
 • плани уроків;
 • розклад занять.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті,                  6 лабораторіях; виробниче навчання – 11 майстернях.     Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 31.03.2015р., протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015р. №553-Л). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

п/п

Код за Державним класифіка­тором України Назва професії Види підготовки Ліцен­ зований обсяг Термін дії ліцензії
1 2 3 4 5 6
1. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання 90 30.06.2021
2. 4121 Офісний службовець (бухгалтерія) Первинна професійна підготовка, перепідготовка 30 30.06.2021
3. 4212

4112
Контролер ощадного банку

Оператор комп’ютерного набору

Первинна професійна підготовка 60 30.06.2021
4. 4112


4121

Оператор комп’ютерного набору

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Первинна професійна підготовка 30 30.06.2021
5. 7213 Рихтувальник кузовів Первинна професійна підготовка, перепідготовка 60 30.06.2021
6. 7242

 

7244

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

Первинна професійна підготовка 60 30.06.2021
7. 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання 90 30.06.2021
8. 7213

8322

Рихтувальник кузовів

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Первинна професійна підготовка 30 30.06.2021
9. 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування Первинна професійна підготовка, професійно технічне навчання 30 30.06.2021
10. 7242

 

 7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Первинна професійна підготовка 30 27.06.2016
11. 7213

7212

Рихтувальник кузовів

Електрозварник ручного зварювання

Первинна професійна підготовка 30 03.06.2017

Видано ліцензію рішенням ДКА від 24.06.2010р., протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010р. №1850-Л) про надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста

 

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна Заочна
1 2 3 4 5 6
Підготовка молодших спеціалістів
1. 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 30 01.07.2025

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 1 рік, 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст» термін навчання 2 роки.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно навчальних планів, які були розроблені на основі змінених нових ДСПТО з професій:

– Регулювальник радіоелектронної апаратури – 2013 рік;

– Офісний службовець – 2014 рік;

– Рихтувальник кузовів – 2014 рік;

– Слюсар з ремонту автомобілів– 2014 рік;

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 2014 рік.

Всі майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін пройшли стажування на виробничих профільних підприємствах міста, на кафедрах ІФ ДТУНГ та Івано-Франківського Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

У 2016 році навчальний заклад пройшов атестацію з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

У травні 2017 року училище отримало ліцензію з професії «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж».

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з навчальної роботи і заступник директора з виховної роботи. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Особисто-орієнтоване навчання та виховання;
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
 3. Формування професійних вмінь та навичок;
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання;
 5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні  заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо).

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіють інформаційно-комунікаційними технологіями.

Протягом навчального року прослідковується цілеспрямована та систематична робота з обдарованими учнями. Плідною була робота викладачів Шутки В.І., Забитовської Г.І., Букатюк Ю.В., Полячок Т.В., Тарасюк Л.О., Римарчук Л.І., Майдан Л.В., учні яких стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх і  професійно-технічних предметів,  конкурсів.

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

Адже дехто з наших учнів, саме тут, вперше виходять на сцену чи декламує вірша, приймає участь у флешмобі, готує виступ чи презентацію, є учасником і переможцем обласних олімпіад.

Наші успіхи:

         Українська мова і література 3 місце
      Правознавство 2 місце
         Англійська мова 2 місце
         Хімія 4 місце

 

     ІІ етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області – 3 місце.   

В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки,  плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях розглядаються питання організації навчально-виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і ДКА, підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань і педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально-виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 

 II.Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

В училищі видано наказ про закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста та області. Затверджений персональний план набору кожному педпрацівнику. Матеріали з пропаганди робітничих професій друкуються в засобах масової інформації, демонструються по телебаченню протягом року. На жаль, в минулому році в нас були проблеми з набором.

Контингент Контракт Прийом Випуск Відрахування
2016-2017 459 13 194 196 23(2к)
11 кл. 188 13 88 119 17
9кл. 271 106 75 3
Мол.спец. 26 15 11 3

        

Проаналізувавши факт набору, було вжито ряд невідкладних заходів, прийняті відповідні рішення на засіданнях методкомісій, нарадах при директорі та педагогічній раді училища.

Інформація про регіональний плановий обсяг державного замовлення на 2016-2017 навчальний рік

№ з/п Код за державним класифікатором Назва професії Кількість учнів набору Ліцензований обсяг прийому у (осіб)
Освіта, стать
на базі 9 кл. на базі 11 кл.
2 ступінь навчання 100 90
1. 4212 Контролер ощадного банку 20 чол, жін 60
2. 7213

7212

Рихтувальник кузовів

Електрозварник ручного зварювання

20 чол.
3. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів 40 чол. 25 чол. 90
4. 7213 Рихтувальник кузовів 20 чол. 30
5. 7242

 

7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

20 чол., жін. 60
6 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 25 чол., жін. 60
8. 4121 Офісний службовець 20 чол., жін. 30
3 ступінь навчання 15 30
10. 5.7010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 15 чол., жін. 30

III. Дані  фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13

за 2016-2017 роки

Згідно контракту на мене покладаються обов`язки забезпечити стійке фінансове становище навчального закладу. Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень. Це було досягнуто за рахунок надходження коштів:

 • Надійшло коштів по загальному фонду – 8550000,00

 Видатки: 8550000,00 в тому числі:

 • зарплата – 5513612,00
 • придбання матеріалів, обладнання та інвентаря – 1300,00;
 • продукти харчування – 141980,00;
 • оплата послуг – 9000,00
 • видатки на відрядження – 968,00
 • оплата комунальних послуг – 847900,00
 • стипендії – 1901148,00
 • Отримано коштів, як оплата за послуги – 892200, в тому числі, за послуги, що надаються бюджетним установам – 27518,00

 -від господарської діяльності – 663109,00;

-від оренди майна – 138588,00

Видатки:

 • зарплата – 119630,00;
 • матеріали та обладнання – 37300,00
 • продукти харчування – 279430,00
 • оплата послуг – 39660,00
 • відрядження – 2900,00
 • оплата комунальних послуг – 361980,00

 

 • Отримано благодійних внесків – 125994,00

 

Видатки:

 • придбання матеріалів та інвентаря – 58800,00
 • оплата послуг – 35600,00
 • оплата комунальних послуг – 16239,00
 • придбання основного капіталу – 11800,00

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.06.2017р. – відсутня.

IV. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє складові успіху. Насамперед – це учень, якого треба зацікавити, привити любов до обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база і робота над її оновленням. Хочу подякувати за творчу роботу завідуючим кабінетами спеціальних дисциплін викладачам Римарчук Л.І., Єрмоленку Є.В., Гавришу О.М. Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати інформацією, а педагогічному колективу  використовувати у своїй роботі інноваційні технології. Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. Більше уваги хочу приділити майстерням профілюючого напрямку, до яких відносимо майстерню електромонтерів, слюсарів з ремонту автомобілів та рихтувальників кузовів. Колектив училища постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів спецтехнології.

 

Матеріальна база майстерні електромонтерів

 

 1. Проведена силова трифазна мережа.
 2. Змонтований ввідний розподільчий пристрій та шафа-збірка трифазних автоматичних вмикачів.
 3. Виготовлено 8 стендів для складання схем пуску трифазних асинхронних електродвигунів від 2,2 Квт по 7,5 Квт.
 4. Завершено оснащення 8 робочих місць для складання схем освітлення та пуску однофазних та трифазних електродвигунів.
 5. Змонтовано щит управління майстра для вмикання напруги на робочі місця.
 6. Змонтовано дві тросові проводки – стенди для монтажу світильників з натрієвими і ртутними дуговими лампами.
 7. Змонтовано стенд для монтажу світлодіодних промислових світильників.
 8. Змонтовано опори з роз’єднувачем 10 кіловольт і захисним обладнанням (розрядники та запобіжники) 10кв. для силового масляного трансформатора.
 9. Змонтовано на кожному місці електромонтажника автоматичний захист та вихід потрібних напруг на розетки.
 10. Змонтований стенд з трифазним крановим асинхронним електродвигуном з фазовим ротором.
 11. Змонтовані два стенди з квартирним і будинковим електрощитками.
 12. Активно ведуться роботи по реконструкції майстерні № 4.

На сьогодні матеріально-технічна база професії на досить високому технічному рівні, що дає можливість в повному обсязі виконати навчальні плани і програми.

 

Матеріальна база майстерень автомобільного напрямку

 

Майстерні з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» №10, №8 оформлені:

–  тематичними стендами по системах та вузлах автомобілів;

– робочими системами гальмівних механізмів, рульового керування, зчеплення, коробки передач;

–  головної передачі двигунів ВАЗ-2103 – 2шт;

–  системи освітлення.

Придбано в майстерні №10, №8 та учнівське СТО: обладнання та інструменти, робочі стенди систем та вузлів автомобіля.

На учнівському СТО виконуються роботи з технічного обслуговування та ремонту автомобілів згідно навчальної програми із використанням підйомника, комплекту інструментів та пристосувань. Придбано та встановлено новий підіймач автомобілів та ряд гідравлічних приспосіблень та комплекти інструментів. Плануємо придбати пристрій для балансування коліс. Це дасть можливість у повному об’ємі проводити обслуговування та ремонт автомобілів.

Місця практики: «Рено», «БМВ», «Нива», «Серганюк-сервіс».

Придбано в майстерню №2 «Рихтувальник кузовів» – стенди для ремонту елементів кузова; в майстерні №2 – виконано капітальний ремонт: заміна підлоги із пофарбуванням, побілка стелі та стін, ремонт вікон та підвіконників, заміна електричної проводки до верстатів, ремонт освітлення. Майстерня №6 – виготовлено тематичні стенди, укомплектовано елементами кузова, інструментом та обладнанням необхідним для виконання ремонтно-рихтувальних робіт. Кабінет «Спецтехнології рихтувальників №44» – проведено утеплення підлоги та покриття ламінатом, укомплектовано новими партами та стільцями, придбано насос для системи опалення кабінету. Кабінет оснащений комп’ютером, принтером, сканером, телевізором, електронними підручниками і програмами, оновлені та виготовлені нові тематичні стенди.

На суму 30 000грн з благодійного фонду в кабінети спецтехнології придбано: комп’ютерну техніку, проектор, множувальну техніку, оновлені тематичні стенди та плакати.

Створена майстерня зварників – зроблено ремонт: побілка та стяжка підлоги, встановлено нове освітлення, змонтовано 4 зварювальних кабіни з витяжною вентиляцією, укомплектовано 4 зварювальними апаратами, зокрема, придбано 1 новий зварювальний апарат змінно-постійного струму «Фотон- Ф250», зварювальний випрямляч для зварювання постійного струму, комплект плакатів – 20шт.

Майстерня №1 – виготовлено стенди для ремонту та рихтування крил, капотів та бамперів кузова, різ машинка «Інтерскоп», здійснюється косметичний ремонт майстерні, підтримуються в робочому стані обладнання майстерні: свердлильні та заточні верстати, верстати з лещатами, є в наявності елементи деталей кузова для виконання тренувальних та навчальних робіт.

Місця практики: СТО «Малярка», ПП Косован, «Тойота», «Електроавтотранс».

Багато уваги приділяється гуртковій роботі з учнівською молоддю, що відображено у виставках технічної творчості. Кращі експонати відзначені наказом Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

Навчання учнів в майстернях проводимо на випуск готової продукції:

 • учнівські столи та стільці;
 • огорожі, ворота;
 • с/г інвентар;
 • адаптери;
 • підставки для квітів;
 • виготовлення регістрів для системи опалення;
 • ремонт меблів учнівського гуртожитку;
 • технічне обслуговування автомобілів;
 • кузовні роботи.

Ми бачимо і недоліки у нашій роботі, розуміємо необхідність у придбанні нового обладнання, інструменту, зокрема обладнання для рихтування кузовів, електротехнічне обладнання; бачимо проблему кадрового забезпечення професії «ЕО».

V. Навчально-методична робота

 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ПТНЗ методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота ВПУ №13 – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників училища, їх професійної майстерності, а в кінцевому підсумку, на підвищення якості професійної освіти випускників у відповідності до потреб ринку праці.  Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор М.П. Данилюк, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НР М.В. Гінзилевич та методисти училища Дубницька О.О. і У.Б. Мороз.

 

Навчально-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив:

«Організація навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних та інформаційних технологій»

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичні комісії (МК):

 

–  педагогічних працівників автосервісного напряму – Пнівчук Г.М.

–  викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін – Басараб М.Г.

–  педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку- Римарчук О.І.

–  викладачів  природничо-математичних дисциплін – Полячок Т.В.

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін – Адамовський І.М.

– класних керівників – Римарчук Л.І.

 

Розробка та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, професії, яку отримують учні, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета, професії, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним забезпеченням  – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні комісії вищого професійного училища №13. Методичні комісії під керівництвом своїх голів  проводили  засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2016-2017 навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Робота МК  проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп, про що свідчать оформлені у належному  протоколи, звіти і матеріали роботи комісій.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів, до обраної професії протягом навчального року в училищі було проведено 10 методичних тижнів.

З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і завдань в вищому професійному училищі №13 стало системою проведення  інструктивно-методичних нарад з усім педагогічним колективом або, у разі потреби, за підрозділами керівництвом училища.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів у 2016-2017 навчальному році продовжили свою роботу «Школи педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.  Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища протягом навчального року надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

3.3. Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2017 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи.

23 березня  2017  року  атестаційною  комісією  вищого професійного училища  № 13  були атестовані на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії» викладачу Вацебі Х.В., вихователю Петришин А.Б.; практичному психологу Франюк Л.І.; атестовані на відповідність займаній посаді та встановлено 10 тарифний розряд майстру в/н Дмитріву І.І., 12 тарифний розряд майстру виробничого навчання Теліхович О.В.

21 квітня 2017р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти, науки та молодіжної політики  Івано-Франківської обласної державної адміністрації були атестовані педагогічні працівники ВПУ №13:

Адамович Г.В. – майстер виробничого навчання, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ категорії»;

Верховцев В.М. – викладач професійно-теоретичного циклу, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»

Єрмоленко Є.В. – викладач професійно-теоретичної підготовки, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач»;

Майдан Л.В. – викладач охорони праці, відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

Стефанюк Л.М.– викладач професійно-теоретичної підготовки відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Носурак О.І. – вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах

 

Протягом навчального року згідно плану роботи НМК ПТО у Івано-Франківську  на базі  вищого професійного училища №13 були проведені наступні методичні заходи:

1)Обласні засідання методичних секцій:

    28.10.2016р. засідання обласної методичної секції викладачів математики

   23 .02.2017р. засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»;

   23.03.2017р. Засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків ПТНЗ.

2)Також в училищі відбулися такі заходи:

 • впровадження дистанційного навчання (Третяк Б.В., Паращук І.В.)

3) Участь у польсько-українському проекті «Активна молодь на ринку праці – підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських навчальних закладах з використанням методів моделювання», в якому бере участь методист Дубницька О.О. В рамках цього проекту відбувся навчальний візит до  Краківського повіту з метою відвідування комплексу учбових закладів Малопольського воєводства.

Також в рамках цього проекту Дубницькою О.О. проведений пілотний урок «Креативність і творче мислення – риси майбутніх фахівців»;

Участь у конкурсах «Юніор Бізнесу – 3» та «Юніор Бізнесу -4», де учні нашого училища з допомогою наставників презентують цікаві бізнес-ідеї.

4) Також протягом навчального року відбувалися Всеукраїнські веб-конференції, вебінари. Педагогічні працівники училища взяли активну участь у цих заходах.

5) З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників протягом зимових канікул проводились традиційні педагогічні читання «Формування компетентностей учнів ПТНЗ на уроках теоретичного і виробничого навчання», на яких педагогічні працівники училища поділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами.

6)Проведений семінар – практикум «Забезпечення доброчесності та протидії корупції в діяльності професійних навчальних закладах» – Данилюк М.П., Натуркач В.Я.

7)  ВПУ №13 тісно співпрацює з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка,  в квітні цього року  викладачі прийняли участь в засіданні Інтелектуального Клубу творчих особливостей «Галицькі кмітливці» .

8) В березні 2017 року  з метою військово-патріотичного виховання молоді, пропаганди служби в лавах Збройних Сил України учні ВПУ№13 відвідали військову частину Національної гвардії України в м. Івано-Франківську.

9) 16.03.2017 на базі ВПУ№13 спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено семінар-практикум зі слухачами курсів (обмін досвідом).

10) 25.01.2017 учні та педагоги ВПУ№13 долучилися до флешмобу #22PushupChallenge  на підтримку ветеранів АТО. За умовами флешмобу виконали віджимання. Мета акції — підтримати учасників бойових дій із посттравматичним синдромом.

 

11) З метою популяризації природничих наук викладачами і учнями 1 і 2 курсів проведений «День експериментів».

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. Так, у 2016-2017 навчальному  році стажування пройшли 3  майстра виробничого навчання. Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2016-2017 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації 10 викладачів.

  

 1. VI. Виховна та фізкультурно-масова робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Питання виховної роботи систематично розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах, а наслідки фіксуються керівниками груп у журналах реєстрації навчально-виховної роботи.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України.

Систематично проводяться:

 • щопонеділка – тематичні лінійки;
 • щовівторка – години класного керівника;
 • щочетверга – виховні години;
 • в інші дні – політичні інформування, бесіди та загально училищні заходи.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • Свято «Золота осінь» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»; учнівські спартакіади;
 • «Козацькі забави» – до Дня створення Збройних Сил України;
 • «Із бабусиної скрині» – демонстрація виставки старовинного народного одягу та речей побуту.
 • Виставка-конкурс «Великодні композиції» та «великодні вишивки», тощо;
 • Учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та пам’ятним подіям.
 • Щороку учні відвідують театр, концерти в обласній філармонії, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, святах до Дня міста.

Приймаючи участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання.

У 2011 році ансамблю народного танцю «Карпатські візерунки» присвоєно почесне звання «Зразковий колектив».

В позаурочний час учні займаються у гуртках художньої самодіяльності, технічної творчості, предметних гуртках, клубах за інтересами тощо.

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування. Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В лютому місяці 2017р. в училищі відкрито музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);

«Галицьке слово» (Галицький район);

 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Калуською радіоінформаційною агенцією «Зоря Прикарпаття»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр», «Газета в дорогу»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

В тісному контакті за спільними планами співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • Обласною та міською організаціями Товариства Червоного Хреста;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Під егідою міської організації Товариства Червоного Хреста в училищі ще у 2000 році були створені 2 волонтерські загони «Милосердя». Зараз у навчальному закладі 5 волонтерських загонів. Ними проводяться спільні заходи та надається волонтерська допомога людям похилого віку та інвалідам мікрорайону.

У 2012 році досвід роботи волонтерських загонів училища вивчала обласна організація Товариства Червоного Хреста, який був схвалений і рекомендований до впровадження по всій території України.

Постійно у полі зору колективу знаходиться питання правового виховання учнів. Працює школа правових знань, рада профілактики правопорушень. Викладачі Забитовська Г.М. та Вацеба Х.В. систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брей-ринги, конкурси. Як наслідок, з 2002 року в навчальному закладі жодного адміністративного порушення та жодного злочину.

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Злочини
Адміністративні порушення
Учні «групи ризику» 19 21 17 12 14 11
Учні, які стоять на внутріучилищному обліку 16 18 12 11 11 12

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

Гуртожиток

Станом на 01 вересня 2016 року в гуртожитку училища проживало 178 учнів  на 7, 8 та 9-тому поверсі. Зважаючи на те, що Пасічна є «важким» мікрорайоном, в гуртожитку посилений вхідний контроль, встановлено двері з магнітним замком. Чергові знаходяться на першому та п`ятому поверсі. На виконання програми «Гуртожиток – наш дім» проведена заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведена заміна у всіх жилих кімнатах вікон на металопластикові та дверей кухонь. На кожному поверсі є по дві душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені  бойлери. Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені трьохразовим гарячим харчуванням, окрім того мають можливість приготувати  їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. На кожен поверх закуплені холодильники.

Змістовно організовують дозвілля проживаючих учнів в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б.

Харчування

В їдальні училища забезпечено одноразовим гарячим харчуванням 468 учнів, в тому числі трьохразовим – 178 учнів за рахунок батьків. Їдальня училища розрахована на 300 посадочних місць, учні харчуються в дві зміни. Вартість одноразового харчування  становить 10 грн, трьохразового – 12 грн.

Трьохразовим безкоштовним харчуванням забезпечені діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Різниця витрати коштів на харчування кожного дня, за вихідні дні та канікулярний період – проводиться перерахунок в грошовому еквіваленті. Грошова допомога дітям-сиротам при працевлаштуванні виплачується в розмірі 7980 грн. згідно чинного законодавства.

Робота бібліотеки

          Роль бібліотеки училища в реалізації освіти сьогодні, безумовно зростає. Особливість бібліотеки в тому, що вона є  поліфункціональною, що вимагає від бібліотекаря створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього середовища.

Враховуючи пріоритетні напрями виховання учнів робота бібліотеки спрямовується для сприяння реалізації основних завдань і принципів національного, правового, морального, естетичного, екологічного виховання.

Бібліотека є структурним підрозділом училища, призначення якого не тільки зберігати й збирати, але й виробляти та поширювати інформацію. У зв`язку з цим цілком зрозумілим є той факт, що бібліотека повинна іти в руслі тих змін, що відбуваються в країні, плекати новий образ бібліотеки, допомагати користувачам творити кращий світ.

Бібліотека училища тісно співпрацює з класними керівниками та вихователями. Свою роботу планує спільно з викладачами, класними керівниками. Книжковий фонд бібліотеки становить 36000кн. Це підручники, науково-популярна, художньо-історична, методична література. Робота бібліотеки спрямована на виховання патріота України.

Це означає, що національне патріотичне виховання за своїм значенням є стратегічним завданням в навчальному закладі і виокремлюється як один із найголовніших напрямків виховної роботи.

Ідеологічною основою заходів національно-патріотичного виховання молоді є ідея збереження та захисту Української держави.

До всіх визначних і пам`ятних дат готуємо бібліотечні викладки. Тісно співпрацюємо з обласною бібліотекою для юнацтва.

При бібліотеці працює літературно-мистецький клуб «Джерело». Спільно з обласною бібліотекою для юнацтва провели уроки національної пам`яті: «Герої нескореної України» (присвячену воїнам УПА), «Я любив, я любив Україну – і у цьому найвища провина моя» (до річниці майдану), диспут «Перехрестя думок» (кохання, любов, зрада спільно з практичним психологом Франюк Л.І., соціальним педагогом Гринишин В.Д.), до 160-річчя І.Я.Франка проведено літературний вечір «Я син народу, що вгору йде»-  викладач

Тарасюк Л.О.

Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

– рухомий режим учнів;

– зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури  проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 год на тиждень з наступних розділів:

 • теоретичні відомості;
 • легка атлетика(осінь, весна);
 • футбол (осінь, весна);
 • спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);
 • гімнастика;
 • професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;
 • туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

 • ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);
 • фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

 • змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;
 • підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

Так, в училищі проводяться:

– змагання серед навчальних груп училища з осінньої і весняної першості з футболу (20 команд), міні-футболу (18 команд), волейболу (осіння першість – 22 команди, весняна першість – 14 команд), баскетболу (13 команд), настільного тенісу (25 чол), військово-спортивне свято (130чол).

Збірними командами в обласних змаганнях з волейболу, баскетболу та настільного тенісу посіли 7- місця, з футзалу – 2 місце.

Вся ця робота – це результат розуміння та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників та професіоналізм працівників,  які  організовують цю роботу.  Серед  них  – Адамовський І.М., Кропельницький О.П., Лукаш С.Б., Бабак А.Я., Гордіца І.Р., Єрмоленко Є.В., Свачій О.В., Пнівчук Г.М.,  та інші.

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити і т.д.

Забезпеченість навчального процесу:

 • база – 90%;
 • спорядження нове – 80%.

Пропозиції:

 • назріла необхідність замінити рами вікон спортивної зали, так як вони не утримають тепло;
 • останнім часом намічається тенденція до зменшення фінансування навчальних закладів і особливо на позакласну спортивно-масову роботу.

VII Робота соціально-психологічної служби

Психологічна  служба  в  системі  освіти  є   складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення  соціально-психологічних  умов для розвитку особистості.Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її  поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчально-виховних закладів.Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів.

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;
 • надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;
 • соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, училищі;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками;
 • співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: центром зайнятості, правоохоронними органами, відділом культури; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста.

Основними видами діяльності соцільно-психологічної служби є:

 • просвітницька та психопрофілактична робота ( виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики та засідання Наркологічного поста, тематичні лінійки, круглі столи);
 • психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів , педпрацівників, батьків.
 • психодіагностика індивідуальна учнів, педпрацівників, батьків.
 • психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків.
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри).
 • зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою)
 • організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Протягом року психологічною службою виконувалися наступні завдання:

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу  (учнів, викладачів, батьків, педагогічної громадськості);

–   психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку;

-визначення проблемних зон розвитку учнів, виявлення «груп ризику»;

-психологічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;

-робота з учнями девіантної поведінки;

-психологічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

-запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі;

-превентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед учнів;

-дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних стосунків у колективі;

-консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

За даними соціального паспорту на 2016-2017 рік в ПНЗ навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 13 чол.; напівсироти – 41чол.; діти – інваліди – 9 чол.; діти з багатодітних сімей – 66 чол.; діти з неповних сімей – 34 чол.; з дистантних сімей – 18 чол; діти, чиї батьки перебувають в зоні АТО – 5 чол.; діти,  чиї батьки потерпіли від  Чорнобильської катастрофи – 2 чол; учні, які проживають у гуртожитку -186 чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища 22 чол.

 

VIII. Наявність колективного договору та додержання його умов.

Колективний договір (11.12.2012 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Вищого професійного училища №13 на 2012-2016 роки затверджений на загальних зборах трудового колективу ВПУ №13 11.12.2012р. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення;
 2. Виробничі та трудові відносини;
 3. Зайнятість працівників;
 4. Робочий час та нормування праці;
 5. Час відпочинку;
 6. Оплата праці;
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації;
 8. Умови і охорона праці;
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації;
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

 

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б. створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Положення та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку працівників ВПУ №13».

Колективний договір  Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований  Виконавчим  комітетом Івано-Франківської міської   ради       за № ОП- 125 від 17.12.2012р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

 1. IX. Якісний склад педагогічних працівників

 

За штатним розписом в училищі працює 116 працівників.

Із них:

– викладачі – 27

-майстри – 19

-інші педпрацівники – 15

-фахівці, службовці – 22

-робітники – 29

 

Із 64 педпрацівників мають вищу освіту – 59.

 

Мають педагогічні звання:

-викладач-методист – 2;

-старший викладач – 16;

 

Кваліфікаційну категорію:

-спеціаліст вищої категорії – 22;

 

викладачі:

-спеціаліст першої категорії – 3;

-спеціаліст другої категорії – 6;

майстри в/н:

-спеціаліст першої категорії – 1;

-спеціаліст другої категорії – 5;

-спеціаліст (педагогічні працівники) – 8.

 

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

ІХ тарифний розряд – 4;

Х тарифний розряд – 3;

ХІ тарифний розряд – 4;

ХІІ тарифний розряд – 8.

 

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 8;
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 6;
 • Грамота Управління освіти облдержадміністрації – 35.

 

Із 64 педагогічних працівників пенсійного віку – 19; перед пенсійного – 7.

За 2016-2017н.р. було прийнято 7 працівників, звільнено – 13.

Педагогічний стаж роботи :

 • 1-5 років – 14;
 • 6-10 років – 11;
 • 11-20 років – 18;
 • 21-30 років – 12;
 • понад 30 років – 9.

 

 1. X. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

 1. Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі;  9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Балансова вартість всіх споруд становить 54 062 860 грн. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних  надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

XII. Міжнародна співпраця

Ми розвиваємося, шукаємо нових шляхів підвищення фахової майстерності  педагогів і учнів, тому дуже важливим і перспективним напрямком роботи є активна участь у міжнародному проекті.

Результати стажування учнів показують, що вони не лише вивчають сучасні європейські технології, обладнання, а й ознайомлюються з культурою та звичаями.

В цьому навчальному році училище продовжило співпрацю в рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді». Результатом практики стало одержання міжнародного сертифіката польського взірця. Все це призвело до укладання угоди про співпрацю між Центром професійної і безперервної освіти «Електрик» в місті Новій Сулі та Вищим професійним училищем №13 м. Івано-Франківська. Угода діє впродовж 2015-2020років і передбачає:

– розширення контактів між Центром професійної і безперервної освіти «Електрик» в Новій Солі і Вищим професійним училищем № 13 в Івано-Франківську;

– обмін молодіжними групами в рамках європейської інтеграції, професійної освіти та виробничої практики;

– обмін досвідом в сфері управління освітою;

– навчальні звіти з метою вдосконалення співпраці в сфері запропонованих тем.

Говорити про доцільність цього проекту не приходиться, адже євроінтеграція – це державна програма дій, це наша перспектива, наш розвиток. Наші учні під час стажування в Польщі та Німеччині, крім спілкування зі своїми ровесниками та участі в навчальному процесі, мали можливість побачити сучасне навчально-виробниче обладнання майстерень та кабінетів, комп’ютеризацію навчального процесу, нові інноваційні технології, що використовуються та побували на нових європейських підприємствах. В цьому навчальному році побували на стажуванні в Польщі 5 учнів під керівництвом викладача електротехніки – Ізубенко О.А.

 

XIII. Охорона праці

Організація роботи з охорони праці в училищі здійснюється у відповідності  із законом України «Про охорону праці», нормативно-правовими актами про охорону праці, галузевими нормами і правилами, Системою управління охорони праці у Вищому професійному училищі № 13.

Будівлі та споруди училища відповідають будівельним нормам та експлуатуються згідно із призначенням.

Умови праці та навчання в приміщеннях навчально-виробничого  та іншого призначення відповідають вимогам безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, що засвідчено  Актом перевірки готовності училища до навчального року та Довідкою, виданою 30 травня 2017 року управлінням Держпраці в Івано-Франківській області.

З метою створення безпечних та нешкідливих умов проведення навчального процесу згідно плану, за звітний період в училищі було виконано наступне:

 • систематично проводився адміністративно-громадський контроль з охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання, проводилась щорічна перевірка заземлення електрообладнання училища;
  • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками.

З метою досягнення вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності  також проведено:

 • ремонт електромережі їдальні
 • капітальний ремонт навчальних кабінетів №24, 32, 43,            туалетних приміщень на 1-му поверсі навчального корпусу;
 • санітарний ремонт приміщення їдальні, навчального кабінету  №26;
 • замінено вікна на сучасні енергоощадні на сходових навчального корпусу, в навчальному кабінеті інформаційних технологій №39;
 • оновлено пофарбування приміщення спортивного залу, панелей в коридорах 2-го  поверху навчального корпусу;
 • проведено капітальний ремонт водопровідної системи 1-го поверху навчального корпусу.

З метою покращення температурних показників проведено ремонт опалювальної системи на 2-му поверсі із заміною регістрів.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку

Проведено капітальний ремонт:

-приміщення центрального холу 9-го поверху,

– виховательських на 8-му та 9-му поверхах,

– вхідних коридорів біля санвузлів 7,8,9-го поверхів,

– в приміщеннях кухонь 8-го поверху:  замінено облицювальну плитку, встановлено додатково 1 електроплиту для приготування їжі, замінено світильники.

Приміщення кухонь 7,8,9 поверхів забезпечені гарячою водою. Для цього встановлено 2 нових водонагрівачі.

Також проведено капітальний ремонт в душових на 7, 8 та 9 поверхах, замінено двері  та облицювальну плитку.

В блочному коридорі 7-го поверху замінено вікно та двері на  балкон.

На 8-му поверсі замінено  на нові 4 дверей в кімнатах, де проживають учні.

Всі кошти, затрачені на заходи з ОП, фінансувалися із доходів від виробничої діяльності, так як державне фінансування по даному напрямку не ведеться.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці»  всі працівники училища пройшли у березні навчання та перевірку знань з питань ОП.

Для забезпечення якісного навчального процесу та організації роботи з охорони праці протягом навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили учням інструктажі з безпеки життєдіяльності та з охорони праці та незважаючи на це 25 травня під час уроку фізкультури в групі СРА 16-2 стався нещасний випадок з Угринчуком Віталієм.

Нещасний випадок розслідувано, причини вияснено та вжито заходів щодо запобігання подібних випадків.

 

За звітній період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Адміністрація працює над оновленням кадрів молодими спеціалістами.

Наше училище функціонує і має прекрасні перспективи тому, і тільки тому, що головною особою його є учень!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*