Офісний службовець(бухгалтерія)

Виконує роботу з ведення нескладних операцій з обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві, в установі, організації. Приймає і контролює правильність оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську звітність.

Професійна кар’єра: Залежно від рівня кваліфікації та професійного досвіду, спеціаліст бухгалтерської справи може обіймати посаду від бухгалтера до головного бухгалтера.

Можливість працевлаштування: професійні знання офісного службовця можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства, ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною майстерністю.

Оплата праці розміри заробітку залежать від рівня кваліфікації, умов оплати праці на підприємстві.