Тренінг “Підвищення самооцінки”

Самооцінка особистості – результат оцінювання людиною своїх якостей,себе,рівня успішності власної діяльності,оцінювання своєї особи іншими людьми,виходячи з системи цінностей людини. Самооцінка повязана з однією з центральних потреб людини – потребою в самоствердженні,із прагненням людини знайти своє місце в житті,ствердити себе як члена суспільства в очах оточуючих і у своїй власній думці. Самооцінка може бути завищеною або заниженою.

Груповий тренінг проводився практичним психологом та соціальним педагогом училища з учнями,в яких занижена самооцінка.

Мета:розвивати уміння заявляти про себе,формувати навички адекватної самооцінки,уникати негативних думок про себе.

trening2